Ondersteuning en subsidies

Inleiding

Wanneer u een gebouw verbouwt of sloopt, dat dateert van voor 2001, is de kans groot dat u in contact komt met asbesttoepassingen. Deze elementen zal u uit gezondheidsoverwegingen, op een veilige manier, moeten verwijderen. De kost die hieraan verbonden is, maakt deel uit van het renovatiebudget en is meestal beperkt.

Bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of sterk beschadigde hechtgebonden asbesttoepassingen in binnenruimtes zullen doorgaans gespecialiseerde firma's de werken uitvoeren. Deze erkende asbestverwijderaars gebruiken speciale technieken, waardoor de kosten wel iets hoger kunnen oplopen.

Als bouwheer kunt u reeds beroep doen op bestaande ondersteuning zoals subsidies en premies voor gebouwrenovaties. Deze ondersteunen ook impliciet de asbestverwijderingskosten.

De OVAM biedt nu bijkomend een specifieke ondersteuning aan voor de verwijdering, inzameling, verwerking en inventarisatie van asbesthoudende materialen. Dit helpt gebouweigenaars binnen diverse doelgroepen om de respectievelijke mijlpalen 2034 en 2040 te halen die opgenomen zijn in het Actieplan Asbestafbouw.

Nieuwe ondersteuning Actieplan Asbestafbouw

Binnen de realisatie van haar Actieplan Asbestafbouw lanceert de OVAM nieuwe ondersteuning voor de inventarisatie, ontmanteling, inzameling en verwerking van asbesthoudende materialen:

  • prioritaire asbesthoudende materialen:  asbestcement dak- en gevelbekleding, rook- en hemelwaterafvoerkanalen, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met uitzondering van wandpleister in goede staat;
  • prioritaire doelgroepen: residentieel (incl. sociale huisvesting), publieke gebouwen (zoals scholen en zorginstellingen) en land- en tuinbouw.

Subsidies asbestafbouwprojecten

De OVAM biedt lokale besturen subsidies aan voor de organisatie van asbestafbouwprojecten voor haar inwoners. De OVAM selecteerde uit de evaluatie van haar proefprojecten en bestaande voorbeelden een aantal ‘goede praktijken’ van instrumenten die lokale besturen kunnen gebruiken binnen asbestafbouwprojecten. Lokale besturen kunnen vertrekken van deze beproefde basisformules asbestafbouwprojecten maar mogen ook varianten uitwerken.

Wie komt in aanmerking?

Aanvragers van de projectsubsidies zijn de lokale besturen: steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties, provincies, enz.

Projectdeelnemers zijn: particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen* en KMO’s. Zij kunnen van ondersteuning genieten door deel te nemen aan één of meerdere asbestafbouwprojecten die in hun provincie, regio, stad of gemeente georganiseerd worden.

*Scholen genieten van de ondersteuning geboden in het afgesloten sectorprotocol. Enkel voor asbestcement afvalinzameling op locatie (bronophaling) kunnen zij aanvullend deelnemen.

Hoe neem ik deel?

 

Burger

Lokaal bestuur

Sectorprotocollen

De OVAM biedt prioritaire doelgroepen de mogelijkheid om een sectorprotocol af te sluiten. Een sectorprotocol vormt een samenwerkings- en afsprakenkader tussen de OVAM en de respectievelijke sectorvertegenwoordigers. De sector engageert zich om de inventarisatie- en verwijderingsdoelstellingen van het asbestafbouwbeleid te behalen. De OVAM biedt hiervoor extra financiële ondersteuning aan en ontzorging naast de reguliere financiering voor gebouwinvesteringen en energierenovaties. Voor de Vlaamse scholen sloot de OVAM reeds in juli 2018 een sectorprotocol af.

Bestaande ondersteuning

Particulieren

De website Premiezoeker biedt een overzicht van premies, subsidies en fiscale voordelen voor al wie een woning verbouwt, huurt of verkoopt in Vlaanderen.  De kosten die u maakt voor asbestverwijdering maken vaak inherent deel uit van de renovatiekosten die ondersteund worden. Meer informatie vindt u ook op de informatiewebsite van de Vlaamse overheid voor bouwen en wonen.

Land- en tuinbouw, bedrijven

De website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen biedt een overzicht van instrumenten waarvan investeringen in (leegstaande of verwaarloosde) bedrijfsgebouwen ook deel uitmaken.

Ook de website van de Vlaamse overheid biedt een overzicht van ondersteuning voor (landbouw)bedrijven.

Voor de heraanleg van asbestdaken genieten land- en tuinbouwbedrijven van een specifieke ondersteuning van de investeringskosten via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Meer informatie vind u op de website van het Departement voor landbouw en visserij.

 

Goedgekeurd project bronophaling, dakvervanging, leidingisolatie en/of vloerbedekking

 

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.