Ondersteuning en subsidies

De OVAM overhandigde aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. In het licht daarvan beschikt de OVAM over verschillende instrumenten om doelgroepgericht een versnelde asbestafbouw te ondersteunen.

Burgers

Wilt u als particulier weten of er in uw regio reeds zo’n project is opgestart? Neem dan even contact op met uw lokale bestuur om te informeren of zij reeds beogen een project te organiseren en via welke weg je daarop kan inschrijven.

Lokale besturen

1. Ontzorging met samenkoopformules via het Subsidiebesluit Lokale Besturen
 

Via deze weg kunnen lokale besturen asbestafbouwprojecten realiseren met subsidies tot 90% voor de asbestmeerkost. Lokale besturen hebben daarbij de mogelijkheid deze projecten voor alle burgers te organiseren ofwel doelgroepgericht aan de slag te gaan voor bijvoorbeeld sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen, landbouwers en KMO's (tot maximaal 1.500 m² dakoppervlakte) of te kiezen voor een thematische aanpak, bijvoorbeeld projecten die zich richten op het zonnepotentieel van asbestdaken. Wanneer projecten uitgerold zijn, kan het lokaal bestuur vanzelfsprekend ook deelnemen voor het eigen patrimonium.

De onderstaande subsidiabele projectvarianten in het subsidiebesluit zetten in op ontzorging voor de projectdeelnemers in formules zoals ‘bronophaling’ en in het vinden van een geschikte aannemer ‘eenvoudige handelingen’ bij hechtgebonden toepassingen of een ‘erkende asbestverwijderaar’ bij losgebonden toepassingen:

  • Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers
  • Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark
  • Samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton.

Bent u een lokaal bestuur? Neem dan vlug hier een kijkje voor de precieze aanvraagmodaliteiten.

2. Financiering inzameling asbestcement op recyclageparken


Door het versneld asbestafbouwbeleid verwachten de recyclageparken een verhoogde toevloed aan asbestcement. Lokale besturen financieren dit momenteel zelf en om hen hierin te ondersteunen ontvangen zij in 2018 eenmalig financiële steun voor de inzameling van asbestcement op recyclageparken. Minister Joke Schauvliege maakt daarvoor in totaal 9 miljoen euro vrij. De steun wordt berekend op basis van het bewonersaantal en de gebiedsoppervlakte van de gemeente en bestaat uit minimum 20.000 euro. Om te genieten van deze steun dient het lokale bestuur eenmalig een eenvoudige en laagdrempelige aanvraag in voor 1 oktober 2018. Als wederdienst maakt het lokale bestuur een doorvertaling van het versnelde asbestafbouwbeleid op lokaal niveau. Dit kan in de zeer brede zin (bijvoorbeeld algemene sensibilisering) tot de formulering in concrete acties. Met de aanvraag geeft het lokale bestuur de vermoedelijke richting aan hoe zij dit inhoudelijk in de meerjarenplanning zullen opnemen. De nieuwe bestuursploeg, die na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet is, zal uiterlijk in juni 2022 rapporteren hoe de concrete doorvertaling gerealiseerd werd.

Het lokale bestuur kan het verkregen budget aanwenden tot en met 2021. Bij de organisatie van projecten, in het kader van het Subsidiebesluit Lokale Besturen, kan het lokale bestuur er ook voor kiezen om dit budget te benutten voor het niet-subsidieerbaar saldo van goedgekeurde asbestverwijderingsprojecten.

Ingediende dossiers

 

Contactformulier asbest

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.