Milieuheffingen 2020

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2020

Het Vlaams Parlement besliste op 20 december 2019 om vanaf 1 januari 2020 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2020 gepubliceerd in het staatsblad van 30 december 2019):

  • het verruimen van de verlaagde milieuheffing in Art. 46. §1.6°c) voor het storten van niet-brandbare, niet-recycleerbare slibresidu’s afkomstig van PST-installaties zodat nu ook zandachtige niet-recycleerdbare procesresidu’s afkomstig van PST-installaties gestort kunnen worden aan de betreffende verlaagde heffing;
  • het verlengen van de termijn t.e.m. 2022 in Art. 46. §1.11° voor het toepassen van de betreffende verlaagde heffing voor het storten van niet-recycleerbare residu’s van selectief ingezameld gipsafval, afkomstig van bedrijven die selectief ingezameld gipsafval verwerken tot grondstof voor de productie van nieuwe gipsproducten;
  • enkele verduidelijkingen inzake het creëren van een gelijk speelveld inzake de verwerking van papier- en kartonafval waardoor buiten het Vlaamse Gewest ingezameld en in het Vlaamse Gewest gesorteerde papier- en kartonafval dat wordt overgebracht naar een vergunde inrichting buiten het Vlaamse Gewest volledig wordt vrijgesteld van Vlaamse heffingen.

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van kracht voor het jaar 2020, downloadt u bij de publicaties, evenals een document met alle geïndexeerde tarieven.