Milieuheffingen-2021

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2021

Het Vlaams Parlement besliste op 18 december 2020 om vanaf 1 januari 2021 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (PROGRAMMADECREET bij de begroting 2021 gepubliceerd in het staatsblad van 30 december 2020):

  • Uitbreiden van de nulheffing voor storten van de residu’s van de recyclage van gelaagd glas met het oog op de herwinning van PVB-folie (bestaande uit polyvinylbutyralpolymeren) naar het verbranden en meeverbranden van de residu’s;
  • Wijzigingen van de voorwaarden voor het toepassen van het verlaagd storttarief voor breekresidu’s afkomstig van de verwerking van bouwen sloopafval: beperking van de hoeveelheid tot 0,5 % (i.p.v. 1%) van de hoeveelheid geproduceerde granulaten en verhoging van de K-factor van 0,04 naar 0,1;
  • Wijziging van de afbouwregeling voor het storten van residu’s afkomstig van PST-installaties: het huidig PST-percentage van 40% wordt bevroren tot eind 2022 en er wordt een factor van 1,5 ingevoerd voor het terugwinnen van de hoeveelheid ‘premix’ die gewonnen wordt voor de aanmaak van nieuwe kunststoffen.

De gecoördineerde wetgeving milieuheffingen (artikels 44 tot 65 van het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen), zoals van toepassing in het jaar 2020, downloadt u bij de publicaties rechts op deze pagina.

Ook een document met alle voor 2021 geïndexeerde tarieven downloadt u bij de publicaties.