Milieuprofiel van gebouwelementen

Milieuprofiel van gebouwelementen

Naast de algemene publicatie ‘Milieuprofiel van gebouwelementen’ bestaat voor ieder van de doorgerekende gebouwelementen (plat dak, binnenmuur ...) ook een gedetailleerde publicatie. Elk document bevat informatie over de exacte samenstelling van het gebouwelementvariant alsook de impact van het element over diverse levensfasen (productie, onderhoud, afbraak en eindverwerking ...) en met betrekking tot de verschillende milieu-impactcategorieën (verzuring, ecotoxiciteit, klimaatsverandering ...).