Minder hinder maatregelen

Veiligheid bootbewoners voorop

Tijdens de saneringswerken moeten enkele voorzorgsmaatregelen worden genomen. Een vlag op de kade duidt aan of er voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.

Groen Oranje Rood

De kans dat er geëvacueerd moet worden is zeer klein. Toch is het belangrijk daarop voorzien te zijn.

In dit geval ziet u niet enkel de rode vlag  maar wordt iedereen ook persoonlijk aangesproken. Wie dat wil, kan ook via sms worden verwittigd. Daarvoor stuurt u uw gsm‐nummer naar annelies.van.gucht@ovam.be.

Mocht er een evacuatie nodig zijn, dan is die altijd van zeer korte duur en duurt ze niet langer dan de werkzaamheden. Dat wil zeggen dat iedereen ’s avonds weer naar huis kan

Tijdelijke toegankelijkheid woonboten vanaf 2017
 

TijdelijkeToegankelijkheidWoonbotenVanaf2017