Minder verpakkingsafval in uw gemeente? Start een proefproject op

  • 17 april 2021

Jaarlijks draagt Fost Plus een halve euro per inwoner bij aan het Vlaamse beleid rond preventie en beheer van verpakkingsafval. 150.000 euro van dat budget is voorzien voor lokale besturen en intercommunales. Die kunnen met dat geld projecten opzetten om de selectieve inzameling van verpakkingsafval te verbeteren. Vanaf dit jaar kunt u ook projecten aanvragen die inzetten op de preventie van verpakkingen.

Welk soort projecten komen in aanmerking?

De onderzoeksvragen kunnen heel eenvoudig zijn. Enkele voorbeelden:

Selectieve inzameling

  • Innovatieve inzamelsystemen voor verpakkingen uittesten.
  • Bij de opstart van ondergrondse inzameling de kwaliteit en kwantiteit van de ingezamelde verpakkingsfracties monitoren en een specifieke communicatie lanceren.
  • Het sorteergedrag van bewoners in hoogbouw aantoonbaar beïnvloeden.
  • Een lumineus idee om toeristen of korte verblijvers aan de kust te stimuleren om hun pmd-afval of papier en karton correct te sorteren.
  • De selectieve inzameling op het strand en/of de dijk in kustgemeenten aanpakken, met aandacht voor kwaliteitsopvolging.

Preventie

  • Innovaties uittesten rond het stimuleren van herbruikbaar eetgerei of drankbekers in lijn met de wettelijke verplichtingen.
  • Horecazaken aansporen om over te schakelen op herbruikbare verpakkingen (bijvoorbeeld voor broodjes, pizza’s of hamburgers).
  • Samenwerken met lokale handelaars rond herbruikbare verpakkingen, al dan niet voor verkoop online.
  • Een logistiek systeem lanceren in uw interne werking of in samenwerking met lokale handelaars, restaurants en/of universiteiten en (hoge)scholen.

Hoeveel steun krijgt een project?

De financiële ondersteuning per project is beperkt tot twee jaar, met een maximaal bedrag van 25.000 euro per jaar voor een gemeente en tot 50.000 euro per jaar voor een gemeente-overschrijdend project.

Hier vindt u de belangrijkste richtlijnen om financiële ondersteuning aan te vragen via het werkplan Halve Euro.

Hoe verloopt de procedure?

U kunt het hele jaar door een project aanvragen via plan@ovam.be. Vul de projectfiche in en geef een omschrijving van het project. Binnen de twee maanden krijgt u te horen of het project is weerhouden. Bij goedkeuring wordt samen met Fost Plus en de OVAM een timing, evaluatiemomenten en een evaluatievorm afgesproken.

De startdatum van het project valt binnen de zes maanden na goedkeuring van het projectvoorstel. Een project duurt maximaal twee jaar, tenzij er een goede reden is voor verlenging.