Minerale isolatie: steen- en glaswol

Onder minerale wol verstaan we steenwol en glaswol en deze kan men net zoals glasafval telkens opnieuw recycleren en gebruiken bij de productie van nieuwe isolatiewol. De inzameling van afval van rotswol­ en glaswolisolatie vanuit de bouwsector is nog beperkt, maar wordt door de OVAM en partners gestimuleerd.

Een materiaalstroom in de lift

In het verleden was een doorgedreven isolatie van gebouwen geen standaard praktijk. Bovendien bedraagt de gebruikscyclus voor isolatiematerialen in de bouwsector ongeveer 50 jaar. Omdat een doorgedreven isolatie van gebouwen meer ingeburgerd geraakt, onder impuls van de strengere energieprestatie­-eisen van de verschillende overheden voor zowel nieuwbouw als renovatie, verwachten we in de toekomst wel een aanzienlijke toename van minerale isolatie die als materiaalstroom vrijkomt.

Inzamelen van kleine of grote partijen

U kan uw steen- en glaswolafval via een recyclagezak terugbrengen naar de bouwmaterialenhandelaar.

Grotere hoeveelheden steenwol (vb. uit dak of binnenwanden bij afbraak van een kantoor­ of industrieel gebouw) kunt u laten afvoeren via een op de werf geplaatste perscontainer. Voor het verloop van dergelijke inzameling verwijzen wij u graag naar de website van Rockwool.

Voorwaarden voor een goede recyclage

Om goed te kunnen recycleren moet rots- en glaswolafval gescheiden ingezameld worden en:

  • droog zijn;
  • chemisch zuiver zijn;
  • vrij zijn van andere afvalstoffen zoals verpakkingsresten, bepleistering e.d.

Links

www.mwabenelux.org: Mineral Wool Association BENELUX

www.rockwool.be

www.isover.be

Contact

Team bouw- en sloopafval
015 284 356
secretariaatkbl@ovam.be

Rockwool - Afdeling Customer Service
02 715 68 05

Saint-Gobain Construction Products Belgium
Divisie ISOVER
03 360 23 50