Minerale isolatie: steen- en glaswol

Onder minerale wol wordt zowel steenwol als glaswol verstaan. Net zoals glasafval zijn beide soorten minerale wol technisch perfect te recycleren en opnieuw te gebruiken bij de productie van nieuwe minerale wol.

De inzameling van afval van rotswol­- en glaswolisolatie vanuit de bouwsector is momenteel nog beperkt, maar wordt door de OVAM en partners gestimuleerd. 

Een materiaalstroom in de lift

In het verleden was isolatie van gebouwen nog geen standaard praktijk. Omdat een doorgedreven isolatie van gebouwen vandaag meer en meer ingeburgerd geraakt, onder impuls van de strengere energieprestatie­-eisen van de verschillende overheden voor zowel nieuwbouw als renovatie, verwachten we in de toekomst wel een aanzienlijke toename van minerale isolatie die als materiaalstroom vrijkomt. Inzameling, recyclage en het sluiten van de kringloop voor minerale wol wordt dan ook in de toekomst een economische en technische uitdaging.

Inzamelen van kleine of grote partijen

Steen- en glaswolafval, vooral snijresten, kunnen vandaag reeds via een speciaal daarvoor bestemde recyclagezak teruggebracht worden naar de bouwmaterialenhandelaar.

Grotere hoeveelheden steenwol (vb. uit dak of binnenwanden bij afbraak van een kantoor­ of industrieel gebouw) kunnen best afgevoerd worden via een op de werf geplaatste perscontainer. Voor grote volumes is het immers vaak goedkoper om af te voeren via een mono-container i.p.v. afvoer via een mengcontainer. Voor het verloop van dergelijke inzameling verwijzen wij u graag naar de website van Rockwool en Isover (zakken voor snijresten) of naar uw plaatselijke containerdienst.

Voorwaarden voor een goede recyclage

Om goed te kunnen recycleren moet rots- en glaswolafval bij voorkeur gescheiden ingezameld worden en:

  • droog zijn;
  • chemisch zuiver zijn;
  • vrij zijn van andere afvalstoffen zoals verpakkingsresten, bepleistering e.d.

 

Extra informatie

Mineralewol.be: Mineral Wool Association BENELUX

Minerale wol : Vaak gestelde vragen

Contact

Team bouw- en sloopafval
bouw@ovam.be