Mining

Het actuele ELFM-onderzoeksprogramma omvat nog geen grootschalige ontginning van stortplaatsen. Momenteel wordt ervaring met scheidingstechnieken opgedaan en gekeken naar de mogelijkheden van stortmateriaalvalorisatie. Dit werd gerealiseerd binnen de ambtshalve saneringsprojecten en als ondersteuning van lokale overheden. In beide gevallen is de praktische ervaring belangrijk voor de kennisopbouw binnen de OVAM.

Het saneringsproject Zuienkerke leverde tijdens de uitvoering enkele bijkomende opportuniteiten op voor bijkomend onderzoek rond ELFM. Het onderzoek naar scheidingsmogelijkheden op het stortmateriaal werd afgerond in 2013. De scheidingsanalyse had als doel om het stortmateriaal enerzijds beter te karakteriseren en anderzijds de mogelijkheden van valorisatie te onderzoeken. Een uitgebreid opvolgingsrapport werd opgesteld en wordt op internationale congressen voorgesteld.

"Ontginning” van ruimte

Bij kleinschalige storten zonder (of beperkte) saneringsnoodzaak is het aandeel aan grond en puinachtige materialen belangrijk bij de afweging tot ontginning. Een andere belangrijke voorwaarde is de toepasbaarheid van dit materiaal. De mogelijkheid tot ontginning leidt hierdoor ook tot herwinning van ruimte die opnieuw multifunctioneel benut wordt.

Dergelijke probleemanalyses gebeurden bij storten in Evergem en Kruibeke. Opmerkelijk is dat een privaat bedrijf ook opteerde voor de afvoer van een voormalige stortplaats en dit in plaats van de traditionele isolatievariant.