Missie en visie

De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981!

De wereldbevolking boomt maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte is schaars, en daarom uiterst kostbaar. Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, materialen- en bodembeheer.

Daarom zetten we samen onze schouders onder zes duidelijke doelstellingen:

  • de afvalberg verkleinen;
  • afval hergebruiken en recycleren;
  • afval milieuvriendelijk verwerken;
  • de omslag naar kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten;
  • het saneren van verontreinigde gronden;
  • het voorkomen van nieuwe bodemverontreinigingen.

Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen.

 

 

Contact

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
B-2800 Mechelen
Tel 015 284 284
Fax 015 203 275
info@ovam.be