Modelclausule voor duurzame verpakkingen geactualiseerd

  • 17 december 2019

Met het ‘generiek criterium verpakkingen’ kunnen aankopers duurzame eisen stellen aan de verpakkingen van hun leveranciers. De modelclausule houdt nu ook rekening met de uitbreiding van de pmd-zak.

Heel wat goederen worden geleverd in verpakkingen die een aanzienlijke impact hebben op het milieu. Overheden moeten het goede voorbeeld geven en kunnen aan hun leveranciers duurzaamheidseisen stellen waaraan verpakkingen moeten voldoen.

Het Departement Omgeving ontwikkelde daarvoor het ‘generiek criterium verpakkingen’, een handige modelclausule voor aankopers van de Vlaamse overheid. Ook aankopers in de private sector kunnen het criterium gebruiken om hun aankoopbeleid te verduurzamen.

De clausule sluit nu ook aan bij de nieuwe pmd-inzameling die in heel België wordt uitgerold. De uitbreiding van de pmd-zak zal ervoor zorgen dat verschillende soorten plastic verpakkingen beter gerecycleerd worden.

Meer info

Meer informatie over het criterium verpakkingen vindt u hier.