Monstername en analyse

Het Compendium voor Monstername en Analyse (CMA) bespreekt de technische vereisten om milieuboringen uit te voeren, peilbuizen te plaatsen en monsternametechnieken. Het is belangrijk voor de oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken dat dit correct gebeurt. Ook voor de opvolging van bodemsaneringsprojecten is dit essentieel. Bent u een erkend bodemsaneringsdeskundige? Gebruik het CMA dan altijd als leidraad bij de uitvoering van veldwerk. U leest er alles over de kwaliteitsaspecten tijdens de uitvoering van de boringen en de plaatsing van peilbuizen. Het CMA bespreekt hoe u ze best uitvoert en aan welke kwaliteitseisen het gebruikte materiaal moet voldoen.

U bent verplicht de technische eisen in het CMA te volgen bij terreinwerk in het kader van het Bodemdecreet.
U vindt het CMA op http://www.emis.vito.be.