Mooimakers vraagt extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstorten tijdens de Week van de Handhaving

  • 18 september 2019

Met de acties in Week van de Handhaving wil Mooimakers overtreders een halt toeroepen en aan het grote publiek het signaal geven dat er wel degelijk wordt opgetreden bij het achterlaten van zwerfvuil en het sluikstorten. Ook de sociale controle wordt aangemoedigd.

Heel wat politiezones, lokale besturen en Vlaamse partners zoals het Agentschap Wegen en Verkeer springen op de kar. De minister bevoegd voor leefmilieu organiseerde deze week voor het eerst in 2017.

Van belonen tot straffen

Iedereen met een handhavende bevoegdheid over zwerfvuil en/of sluikstorten kan deelnemen aan deze week. Onder meer politiemensen, GAS-vaststellers, lokale of gewestelijke toezichthouders, bijzondere veldwachters en inspecteurs van De Lijn zetten zich in. De acties gaan van het positief versterken van gewenst gedrag tot het beboeten van de overtreders.

In 2018 namen meer dan 2000 handhavers deel in 164 gemeenten. Samen rapporteerden ze 1870 acties en werden er meer dan 1000 pv’s opgemaakt voor sluikstortovertredingen. Dankzij de vele inspanningen neemt het besef toe dat de pakkans vergroot bij sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil.

Gecoördineerde aanpak

Mooimakers ondersteunt de Week van de Handhaving met een communicatiecampagne, een draaiboek handhaving, een nieuwsbrief met praktische info voor deelname en praktijkvoorbeelden, een rapporteringsmodule en persaandacht voor de actieweek en voor de resultaten nadien. Een gecoördineerde aanpak waarbij zoveel mogelijk gemeenten, politiezones en andere partners de handen in elkaar slaan, heeft het grootste effect. Elke partner kan zelf kiezen hoe hij de actie concreet maakt en welke handhavingsvorm hij verkiest.

Meer info

Alle info en de mogelijkheid om uw acties te registreren vindt u hier.