Naar een circulaire economie monitor voor Vlaanderen

Hoe circulair is onze Vlaamse economie?

Hoever staat de circulaire economie in Vlaanderen en hoe snel boekt ze vooruitgang? Om dat te achterhalen is een gedetailleerde set van indicatoren nodig.

Het Steunpunt Circulaire Economie (Steunpunt CE) ontwikkelt, in opdracht van Vlaanderen Circulair, een Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen (CE-monitor) met indicatorenset tegen eind 2021.

De OVAM stelt, als partner in de transitie Circulaire Economie, een rapport voor met een eerste selectie van indicatoren die mogelijks kunnen figureren in de CE-monitor. Deze selectie kwam tot stand in samenwerking met het Steunpunt CE. Daarnaast komen in dit rapport enkele resultaten aan bod van OVAM-onderzoek naar de impact van duurzaam materialenbeheer en circulaire economie.

pdf bestandNaar een Circulaire Economie monitor voor Vlaanderen - eerste invulling door de OVAM.pdf (4.62 MB)

Chronologische opbouw van de Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen

Het Steunpunt CE leverde eind 2018 een concept af voor de CE-monitor. Dit is een kader waarbinnen we indicatoren kunnen selecteren en ontwikkelen, zodat we een zo direct mogelijke feedback kunnen geven op het beleid. Het concept bestaat uit een toplaag met macro-indicatoren, die op samenvattende wijze voor Vlaanderen de voortgang naar de circulaire economie weergeven. Daaronder staan vier behoeftesystemen: huisvesting, voeding, consumptiegoederen en mobiliteit. Deze dienen als kapstokken om indicatoren onder te brengen die meer detail en inzicht bieden.

Het Steunpunt CE werkt de behoeftesystemen één voor één zo volledig mogelijk uit. Voor het systeem mobiliteit is de inventarisatie van de beschikbare data reeds afgerond en de rapportage volgt later dit voorjaar. Het Steunpunt CE voorziet de oplevering van de indicatoren voor de systemen huisvesting en consumptiegoederen tegen eind 2020. Het systeem voeding werken ze af in 2021. Tegen eind 2021 moet de CE-monitor volledig klaar zijn.

Roadmap - Circulaire Economie Monitor Vlaanderen

Dit OVAM-rapport biedt input voor Monitor van de Circulaire Economie voor Vlaanderen

Als partner in de transitie Circulaire Economie, stelt de OVAM nu een rapport voor met een eerste selectie van indicatoren voor de Vlaamse circulaire economie. Deze indicatoren zouden kunnen figureren in de CE-monitor. Voor de toplaag (economiebrede indicatoren of ‘macro-indicatoren’) van de monitor baseerden we de selectie op reeds bestaande indicatoren. De selectie werd gemaakt in een projectgroep van de OVAM, waaraan ook het Steunpunt CE heeft deelgenomen. Voor de behoeftesystemen huisvesting, voeding en consumptiegoederen bestaat de selectie uit indicatoren beschikbaar binnen de OVAM. Het rapport biedt tevens een vooruitblik op de indicatoren voor het systeem mobiliteit. macro-meso-micro

Verdere samenwerking voor gedragen set van indicatoren

Het OVAM-rapport en het werk van het Steunpunt CE rond indicatoren voor behoeftesystemen vormen mee de basis voor de verdere invulling van de CE-monitor (zowel de macro-indicatoren als de indicatoren voor de behoeftesystemen). Om voor de verschillende behoeftesystemen data in kaart te brengen en tot een gedragen indicatorenset te komen, gaat het Steunpunt CE in gesprek met de relevante beleidsentiteiten, sectoren en andere stakeholders. Het OVAM-rapport is dan ook een uitnodiging aan de partners in de Vlaamse CE transitie om, samen met het Steunpunt CE en de OVAM, de CE-monitor verder aan te vullen.