Nazorg

Wat?

In sommige gevallen is er na de eindverklaring nog nazorg vereist. In het Bodemdecreet wordt nazorg beschouwd als 'maatregelen van controle en zo nodig herstel om de mens of het milieu te blijven beschermen tegen de risico's van bodemverontreiniging na bodemsanering.'

Wie?

De bodemsaneringsdeskundige type 2 volgt de nazorg op.

Wanneer?

Nazorg wordt soms opgelegd bij saneringsbergingen of na sanering en afwerking van een stortplaats. Een saneringsberging is een opslag van verontreinigde grond die met een folie en/of ondoorlaatbare wanden wordt geïsoleerd. Dit is een techniek gelijkaardig aan de afwerking van stortplaatsen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatregelen in functie van de kwaliteit van de bodem en maatregelen in functie van de instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur. 

Een voorbeeld van een maatregel in functie van de kwaliteit van de bodem is de controle van de grondwaterkwaliteit bij een saneringsberging. In dat geval wordt nagegaan of er geen verontreiniging in het omliggende grondwater terecht komt.

Voorbeelden van maatregelen in functie van de instandhouding en goede werking van de saneringsinfrastructuur:

  • Controle van folies en wanden die een verontreiniging isoleren.
  • Onderhoud van de afdeklaag en begroeiing van saneringsbergingen.
  • Zorg dat er geen diepwortelende planten groeien die een folie kunnen doorboren.
  • Verwijdering van percolaat uit saneringsbergingen.
  • De instandhouding van eventuele ontgassingsinstallaties op saneringsbergingen.
  • Instandhouding van afsluitingen rond geïsoleerde locaties.

Hoe?

Voor de opvolging van de nazorg is er een standaardprocedure voor Bodemsaneringswerken, Eindevaluatieonderzoek en Nazorg. Deze publicatie vindt u rechts op deze pagina.

Ook interessant voor u
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be