Neerpelt - Jaak Tassetstraat - gassite

 

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite is gelegen aan de Jaak Tassetstraat in Neerpelt en omvat drie kadastrale percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

De historische verontreiniging wordt gelinkt aan de activiteiten van de voormalige gasfabrieksactiviteiten die plaatsvonden tussen 1910 en 1927. Het gas werd aangevoerd door middel van trein en kar in tonnen. Dankzij deze informatie weten we dat er geen gasproductie plaatsvond, maar enkel stockage van het gas. De gashouders werden afgebroken in 1927. In de periode 1920-1925 werden verschillende werken uitgevoerd en investeerde men volop in elektriciteitsvoorzieningen in de gemeente Neerpelt.

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Na het uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek kregen de eigenaars een vrijstelling van saneringsplicht. De OVAM neemt de verplichtingen voor haar rekening. Een beschrijvend bodemonderzoek toonde aan dat bodemsanering nodig was. Vanaf augustus 2015 tot november 2015 werden de bodemsaneringswerken uitgevoerd. Deze werken omvatten de ontgraving van de verontreiniging tot bepaalde terugsaneringsnormen.

Klik hier voor algemene uitleg over gassites

Wat zijn de resultaten?

De verontreiniging werd volledig ontgraven tot welbepaalde terugsaneringsnormen. Alle risico's voor mens en milieu, verspreiding enzovoort zijn weggenomen.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Tim Lieben

Bodemsaneringsdeskundige: Mava nv

Bodemsaneerder: Mourik nv

Contact

Tim Lieben
015 284 472

ambtshalve@ovam.be

Dossiernummer 34792