NEW-MINE vraagt je input over het ontginnen van stortplaatsen

  • 19 november 2020

Wat waarderen mensen aan het ontginnen van stortplaatsen en wat zijn hun belangrijkste bezorgdheden? Deze vragen probeert onderzoeker Paul Einhäupl (Universiteit Antwerpen, KU Leuven) te beantwoorden met zijn doctoraatsonderzoek rond de socio-economische aspecten van Enhanced Landfill Mining (ELFM).

Op 1 september 2016 startte het EU-onderzoeksproject MSCA European Training Network NEW-MINE. De doelstelling was de opleiding en training van 15 PhD-studenten in de diverse aspecten van ELFM.

Meer info >

De OVAM beschouwt dit als een zeer belangrijk onderzoek en doet graag beroep op uw medewerking voor het invullen van een vragenlijst.

Er werd een keuze-experiment ontworpen waarbij telkens twee verschillende scenario's worden voorgelegd. De vragenlijst kan u ook bereiken via onderstaande QR-code.

QR Vragenlijst Landfill Mining.JPG