Niet herbruikbaar textiel wordt voortaan ook selectief ingezameld

  • 18 september 2018

Tot nu was de textielinzameling vaak beperkt tot herbruikbare kledij en schoenen. Toch is ook versleten textiel waardevol voor recyclage. In overleg met de sector werd daarom de sorteerboodschap voor textielafval aangepast.

Sorteerregels

Volgens de nieuwe sorteerregels worden naast herbruikbare kleding en schoenen nu ook versleten kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen selectief ingezameld. Via flyers gebruikt bij huis-aan-huisinzameling en stickers die op nieuwe textielcontainers worden geplakt, worden alle Vlamingen over de nieuwe sorteerboodschap ingelicht. Lokale besturen en textielinzamelaars kunnen het model gebruiken in hun eigen communicatie.