Nieuw afval- en materialenplan in openbaar onderzoek

  • 14 januari 2016

‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen’ is afgelopen, het nieuwe ‘Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval’ neemt de fakkel over. Samen met de VVSG, Interafval, FEBEM en andere actoren in de afval- en materialensector werkte de OVAM dit nieuwe uitvoeringsplan het voorbije jaar uit.

Het gedetailleerde plan en de bijbehorende samenvattende brochure vindt u op onze website.

Vanaf 11 januari tot en met 10 maart ligt het ontwerp in openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen opmerkingen of bezwaren indienen per e-mail op plan@ovam.be of per post naar OVAM, ontwerp “Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Maar de OVAM komt ook naar u toe. In elke provincie organiseren we een toelichting waarop u van harte welkom bent:

  • Oost-Vlaanderen: donderdag 21 januari 2016 vanaf 13 uur, Zebrastraat 32, 9000 Gent;
  • Limburg: dinsdag 26 januari 2016 vanaf 13 uur, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt;
  • Vlaams-Brabant: donderdag 28 januari 2016 vanaf 13 uur, Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • Antwerpen: maandag 1 februari 2016, vanaf 13 uur, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen;
  • West-Vlaanderen: dinsdag 2 februari 2016 vanaf 13 uur, Cultuurcentrum De Brouckère, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout.

U verneemt welke richting Vlaanderen in het kader van het lokale afval- en materialenbeleid met dit plan wil inslaan en u krijgt ruimte voor vragen en bedenkingen. De toelichting is gratis. U schrijft  zich in via www.ovam.be/toelichtingsdagen.