Nieuw OESO-rapport geeft Vlaanderen goede punten voor afval- en bodembeheer en circulaire economie

  • 31 maart 2021

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde vandaag haar Environmental Performance Review voor België. In dat rapport worden de milieuprestaties van ons land tegen het licht gehouden en worden aanbevelingen geformuleerd. Het rapport geeft België, en in het bijzonder Vlaanderen, erg goede punten voor het afval-, materialen- en bodembeheer van de regio. Ook de transitieplannen voor de circulaire economie gaan niet onopgemerkt voorbij. Het rapport wijst vooral op de efficiënte mix aan beleidsinstrumenten die in Vlaanderen ingezet worden, de hoge recyclage – en hergebruikcijfers en het feit dat we o.a. door het heffingensysteem storten en verbranden van afval kunnen minimaliseren en zo ook broeikasgasemissies vermijden. Opmerkelijk is dat de OESO ook oog heeft voor de adequate aanpak van de impact van de COVID-pandemie op het afvalbeheer in Vlaanderen en meer bepaald op de aanpak van het medisch afval. De OESO raadt ons aan de volgende jaren te blijven inzetten op heffingen, selectieve inzameling, datamonitoring, sterker toezicht op de export van afval en -vooral- de inspanningen voor de transitie naar de circulaire economie onverdroten verder te zetten.

Lees het volledige persbericht >>