Nieuwe cijfers over storten en verbranden beschikbaar

  • 16 november 2020

Het OVAM-rapport Tarieven en capaciteiten voor storten en verbranden actualisatie 2019 leert dat de gestorte hoeveelheid brandbaar afval in Vlaanderen opnieuw afneemt. Dat is onder meer te danken aan de stortheffingen. Die maken het financieel interessanter om brandbaar afval zoveel mogelijk weg te houden van de stortplaatsen.

Tegelijk is het beschikbare aanbod brandbaar afval tussen 2017 en 2019 gestegen. Er is voldoende vergunde verbrandingscapaciteit om die stijging op te vangen. Dit najaar startte Bionerga een nieuwe verbrandingsinstallatie op in Beringen. De installatie van IVM lag een tijdje stil wegens werken, maar draait sinds eind 2019 weer op volle toeren. Het tijdelijke capaciteitstekort kon grotendeels worden opgevangen door meer afval uit te voeren voor verbranding, zodat storten werd vermeden.

Extra maatregelen moeten hoeveelheid restafval terugschroeven

De hoeveelheid restafval terugschroeven is een absolute prioriteit in het Vlaamse afvalbeleid. Volgens het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval zakken van 146 naar 100 kilogram per inwoner tegen 2030. Voor de hoeveelheid bedrijfsafval streven we naar een gelijkaardig percentage. De stijging van het aanbod brandbaar afval in 2019 wijst op de nood aan extra inspanningen om die doelstellingen te halen.

Nieuwe maatregelen die in 2021 ingaan, zoals de invoering van selectieve inzameling van keukenafval bij bedrijven, de code van goede praktijk voor de inzameling van bedrijfsafval of de selectieve inzameling van matrassen die in 2021, moeten het restafval verder terugdringen.