Nieuwe opleiding ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’

  • 12 december 2017

Naast de dagopleiding ‘Asbest in en om het huis’ starten we vanaf januari 2018 met een meer praktische opleiding van een halve dag: ‘Omgaan met asbesthoudende materialen’. Die is bedoeld voor werknemers, soms met een technisch profiel, die op het terrein asbest willen herkennen en willen weten hoe ermee om te gaan of naar wie (of waar) te verwijzen.

Onder meer de wegpolitie enerzijds en lokale besturen voor hun werknemers op recyclageparken anderzijds, waren vragende partij. De opleiding zal op regelmatige basis plaatsvinden in onze kantoren in Mechelen.

Leren aan de hand van voorbeelden

Tijdens deze opleiding van een halve dag gaan we praktisch en aan de hand van voorbeelden bekijken hoe je asbest(afval) kan herkennen en hoe ermee om te gaan. Deze onderdelen komen aan bod:

  • Wat zijn de meest voorkomende asbesthoudende materialen en hoe kan je asbesthoudend materiaal (of fragmenten ervan) herkennen?
  • Welke gezondheidsrisico’s kunnen optreden bij blootstelling aan asbest en welke handelingen en persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen die risico’s beperken?
  • Welke werkmethoden moet je toepassen in verschillende werkomstandigheden?
  • Waar kan je terecht voor de afvoer/verwijdering/ophaling van asbesthoudend materiaal en hoe moet je het materiaal verpakken?

Klik hier voor meer info. Inschrijven kan via het webformulier.

In 2018 organiseren we ook nog altijd onze dagopleidingen voor milieuambtenaren en medewerkers van onder meer woonkantoren.