Nieuwe regeling voor anti-reclamestickers

  • 18 juni 2019

Het beleid rond de nee/nee- en ja/nee-stickers voor ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt geüniformeerd en geharmoniseerd.

Op vraag van de sector van het ongeadresseerd reclamedrukwerk werd op 14 april 2019 een overeenkomst gesloten tussen de sector en het Vlaams gewest. Die overeenkomst bepaalt het Vlaamse beleid rond anti-reclamestickers. Het belangrijkste uitgangspunt? Een uniform en geharmoniseerd beleid voeren op het volledige Vlaamse grondgebied, én de sticker meer bekendheid geven.

Bestellen via bpost

De sector verbindt zich ertoe dat er voldoende anti-reclamestickers gedrukt en verspreid worden. Burgers kunnen gratis stickers meenemen in de publiek toegankelijke ruimte van de postkantoren van bpost. Lokale besturen (gemeenten, intercommunales) kunnen zelf ook anti-reclamestickers aanbieden op zelf gekozen plaatsen. Ze bestellen het gewenste aantal stickers via bpost en halen ze af in een postkantoor naar keuze. De stickers worden dus niet langer bedeeld door de OVAM. 
Andere doelstellingen uit de overeenkomst:
•    de optimale distributie van niet-geadresseerd drukwerk in appartementsgebouwen
•    het gebruik van milieuvriendelijk en gerecycleerd papier voor reclamedrukwerk
•    een jaarlijkse rapportage over de omvang en evolutie van het aantal verdeelde stickers

Een klacht?

Klachten over het niet respecteren van de aangebrachte stickers kunnen worden ingediend bij de verantwoordelijke uitgever vermeld op het onterecht gebuste reclamedrukwerk. In gemeenten met een GAS-reglement kan men een klacht indienen bij de gemeente.