Nieuws

  • 31 mei 2022

Woonzone Aalst: siteonderzoek is afgerond

Het siteonderzoek voor de woonzone Aalst begon in het voorjaar van 2016 met een grote bewonersvergadering. In het verleden vonden hier verschillende mogelijk vervuilende activiteiten plaats.
woningpas award
  • 6 december 2019

Woningpas valt in de prijzen

De woningpas van de Vlaamse overheid, waaraan de OVAM actief meewerkt, won gisteren
scherm
  • 19 november 2019

Hoe een milieutechnische eenheid op verschillende percelen beoordelen

De gemeenten duiden de risicogronden op hun grondgebied aan op basis van de informatie uit milieuvergunningen of andere beschikbare archiefinformatie. Als deze informatie wijst op een verhoogd risico op bodemverontreiniging, kan enkel een oriënterend bodemonderzoek de nodige zekerheid bieden.
Week van de Afvalophaler
  • 8 november 2019

Week van de Afvalophaler en recyclageparkwachter

Interafval lanceert, met de steun van de OVAM en Fost Plus, dit jaar voor de vierde keer de Week van de Afvalophaler en recyclageparkwachter. Die vindt plaats van 18 tot en met 24 november.
slotevent GD
  • 20 november 2019

Meer dan 100 bedrijven en overheden kiezen voor verandering in plaats van producten

In 2017 hebben 150 organisaties samen met Vlaanderen Circulair, de OVAM The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu de Green Deal Circulair Aankopen ondertekend. Twee jaar verder kunnen we meer dan 100 aankoopexperimenten tonen, wat een primeur is voor Europa!
open ruimte in en rond Brussel
  • 19 november 2019

Stel je kandidaat voor het team dat het open ruimte netwerk in en rond Brussel bestudeert

De Vlaamse overheid en het Brussels Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen. 
Ecodesign Challenge Cirkel Sector Mechelen-1.jpg
  • 8 november 2019

Herbeleef de Ecodesign Challenges met deze aftermovie

Van 26 september tot 16 oktober deden meer dan 300 studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten mee aan drie Ecodesign Challenges van de OVAM.
Afvalophalers.JPG
  • 19 november 2019

Week van de afvalophaler en recyclagepark: Daarom sorteren wij!

Deze week is het de week van de afvalophaler.
groene vent
  • 8 november 2019

Nieuwe wet cateringmateriaal vanaf 1 januari 2020

Lokale en Vlaamse overheden mogen vanaf 1 januari 2020 geen dranken meer serveren in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen.
Opruimdraaiboek Mooimakers
  • 8 november 2019

Mooimakers pakt uit met opruimdraaiboek

Mooimakers stimuleert de organisatie van gezamenlijke opruimacties in de strijd tegen zwerfvuil.