Nieuws

  • 29 mei 2019
De Grote Grondvraag

De Grote Grondvraag

Met de Grote Grondvraag ondersteunen de OVAM en de Vlaamse steden en gemeenten alle grondeigenaars in Vlaanderen bij het controleren, en waar nodig, saneren van hun grond.
  • 20 mei 2019

Workshop Voedseldistributieplatformen en Logistiek:

De afgelopen jaren ontvingen sociale organisaties die actief zijn in de herverdeling van voedseloverschotten alsmaar meer giften vanuit de voedingsindustrie en -distributie. Dit is zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit afvalvermijding een positieve evolutie.
mei plasticvrij
  • 20 mei 2019

Mei plasticvrij: elke inspanning telt!

Meer dan 11 000 mensen en 345 organisaties kozen vorig jaar tijdens Mei Plasticvrij voor een leven met minder plastic. Dit jaar zetten de Vlamingen zich opnieuw in om de plasticvervuiling een halt toe te roepen.
  • 20 mei 2019

Tool voor dynamisch stortplaatsbeheer in de maak

De OVAM is partner in het Interreg North-West Europe-project RAWFILL. Doel van het project is enkele aspecten van Dynamic Landfill Management (het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen) onder de loep te nemen en te verbeteren.
asbestbeest
  • 20 mei 2019

OVAM steekt www.asbestinfo.be in nieuw jasje

In april groepeerden we de vernieuwde webpagina’s van www.asbestinfo.be onder Omgaan met asbest, een van de onderdelen op onze website.
schip op zee
  • 20 mei 2019

Nieuwe Europese richtlijn over scheepsafval

Op 9 april 2019 keurde de Europese Raad een nieuwe richtlijn goed over havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval. De richtlijn vervangt de bijna twintig jaar oude richtlijn 2000/59/EG.
tanken
  • 20 mei 2019

Laatste kans voor financiële tussenkomst bij sanering tankstation

Vlaanderen telt naar schatting achtduizend (voormalige) tankstations. Door lekkende benzine of diesel zijn de gronden waarop die tankstations staan of stonden vaak vervuild.
scheepsafval in zee
  • 20 mei 2019

Europese richtlijn eenmalige plastics goedgekeurd

Het Europees Parlement kwam eind maart tot een akkoord over een Europese richtlijn met nieuwe afspraken over het gebruik van eenmalige plastics. De richtlijn heeft als doel de hoeveelheid marien zwerfvuil te beperken.
bofas logo
  • 9 mei 2019

BOFAS – derde en laatste mogelijkheid om financiële tussenkomst te krijgen

Vlaanderen telt naar schatting 8.000 voormalige of bestaande tankstations. Door lekkende benzine of diesel zijn die gronden vaak vervuild.