Nieuws

  • 26 maart 2020
OVAM.Link maart 2020 cover.JPG

OVAM.link maart 2020

In deze editie leest u over de volgende onderwerpen:
huishoudelijk afval illustratie
  • 20 maart 2020

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

De maatregelen die de overheid treft om de verspreiding van het coronavirus in te perken, hebben ook gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk afval in Vlaanderen. Zo zijn alle recyclageparken gesloten tot en met 5 april 2020. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.
afvalolie
  • 17 maart 2020

Aanvaardingsplichtconvenant voor afvalolie

Sinds 26 februari 2020 is het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalolie van kracht. Zo’n  convenant is een verbintenis tussen de OVAM en één of meer organisaties die producenten of invoerders vertegenwoordigen waarop de aanvaardingsplicht van toepassing is.
  • 17 maart 2020

‘Circulaire materialenverhalen’: “Om de milieu-impact van een product te beperken, is de ontwerpfase van cruciaal belang”

Efficiënt gebruik van materialen, mogelijkheid tot recyclage en sociaal verantwoorde oplossingen zijn voor de ontwerpers van morgen even belangrijk als functionaliteit en esthetiek.
Vlaanderen Circulaire economie
  • 17 maart 2020

Juridische knelpunten bij circulaire economie projecten onderzocht

Een team van juridische experten van de UHasselt voerde een studie uit naar juridische knelpunten in het kader van circulaire economie projecten. De huidige wet- en regelgeving is in eerste instantie immers geschreven vanuit een lineair economie-model.
paletten
  • 17 maart 2020

Besparen op de afvalfactuur van uw bedrijf? Hergebruik eenmalige palletten

In de maakindustrie worden veel onderdelen geleverd op houten palletten. Sommige zijn herbruikbaar, andere niet. Bij verre overzeese vrachten bijvoorbeeld wordt omwille van logistieke redenen voor eenmalige palletten gekozen. Maar wist u dat ook die palletten hergebruikt kunnen worden?
contact.jpg
  • 17 maart 2020

OVAM garandeert dienstverlening

De dienstverlening van de OVAM blijft de komende weken gegarandeerd. We zijn steeds telefonisch (015 284 284) en per e-mail (info@ovam.be) bereikbaar.
green deal circulair aankopen
  • 17 maart 2020

Wat hebben we geleerd na twee jaar Green Deal Circulaire Aankopen?

De kennis en inzichten uit twee jaar experimenteren, zetten we op de nieuwe website www.circulairaankopen.be. U vindt hier achtergrondinformatie, lespakketten, voorbeelden en tools om meteen zelf aan de slag te gaan.
De Grote Grondvraag afbeelding web
  • 17 maart 2020

Hoe gezond is uw grond? De Vlaming zoekt het massaal uit

Op 5 november lanceerde de OVAM De Grote Grondvraag: hoe gezond is uw grond? Met die communicatiecampagne willen we samen met de Vlaamse gemeenten alle risicogronden in kaart brengen, onderzoeken en waar nodig saneren.
bouwen
  • 16 maart 2020

Beoordelingskader voor hoogwaardig gebruik van gerecycleerde en secundaire granulaten

In opdracht van de OVAM onderzocht het WTCB, een onderzoekscentrum dat zich toespitst op de bouwsector, of een beoordelingskader kan worden uitgewerkt om te bepalen welke toepassing of gebruik van een bepaald gerecycleerd of secundair granulaat ‘het meest’ hoogwaardig is.