Nieuws

voedselverlies
  • 13 juli 2018

Brugge pakt voedselverlies in de zorgsector aan

Elk lokaal bestuur heeft wel een OCMW, zorginstelling, of ziekenhuis dat kookt of voeding verdeelt. Hierbij gaat nogal wat voedsel verloren. Hoe dat kan voorkomen worden, werd grondig onderzocht. In Brugge werd hierrond een heel project opgezet in het kader van hun duurzame voedselstrategie.
GroeneVent scan
  • 13 juli 2018

Duurzame festivals en evenementen? Van trend naar bewuste beleidskeuze! Een noodzaak!

Tijdens de zomermaanden vinden in heel Vlaanderen festivals en evenementen in openlucht plaats. De milieu-impact daarvan is niet te onderschatten.
scheikunde pipet
  • 11 juli 2018

Studie over de toeslagstoffen van gechloreerde solventen – 1,4 dioxaan afgerond

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen. Uit de studie bleek ondermeer dat 1,4-dioxaan een verdachte stof is wanneer 1,1,1-trichloorethaan werd toegepast.
Kortrijk aanwulling
  • 13 juli 2018

OVAM ondersteunt VTI Kortrijk bij bodemsanering

Tijdens renovatiewerken werd in het lokaal voor lastechnieken van het VTI in Kortrijk een toevoerleiding van een stookolietank naar een verwarmingsinstallatie geraakt. Daardoor kwam een grote hoeveelheid stookolie op de vloer en in de bodem terecht.
kust afvalgids
  • 13 juli 2018

Kustgemeenten delen afvalgids uit aan toeristen

In Blankenberge, Knokke-Heist, Wenduine, De Haan, De Panne en Middelkerke krijgen toeristen deze zomer een handige afvalgids. Dankzij die informatiecampagne hopen de gemeenten de kust proper te houden.
staalname
  • 4 juli 2018

Standaardprocedures wijzigen

Er worden een aantal wijzigingen aangebracht in de standaardprocedures en de richtlijn schadegevallen en evaluatierapport. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 4 februari 2019. Er is geen overgangsperiode.
ecodesign algemeen beeld
  • 13 juli 2018

Podcast over duurzaam design inspireert iedereen met een hart voor ecologie

De voorbije jaren steeg het aantal inschrijvingen voor de OVAM Ecodesign awards voor studenten elk jaar. Duurzaamheid leeft dus onder hen. Dat toont ook de grote broer van deze award: de Henry Van De Velde Award Ecodesign by OVAM. Maar de OVAM vindt ook dat ze de studenten moet inspireren.
Aquasoil
  • 13 juli 2018

Europees bodemcongres komt naar Antwerpen

AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodems en waterbodems, komt in 2019 naar Antwerpen.
Aquasoil
  • 3 juli 2018

Vlaamse bodemexpertise lokt internationaal congres AquaConSoil naar Antwerpen

AquaConSoil, het grootste Europese congres op het vlak van duurzaam gebruik en beheer van bodem en waterbodems komt naar Vlaanderen. Van 20 tot 24 mei 2019 ontvangen de Stad Antwerpen, het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa/VITO), de