Gemeentelijke Inventaris van risicogronden

OVAM en gemeenten brengen risicogronden in kaart

De bodemverontreiniging in Vlaanderen aanpakken en voorkomen dat er nieuwe verontreinigingen ontstaan, is 1 van onze kerntaken. Maar dat kunnen we niet alleen. De gemeenten zijn een cruciale partner om alle risicovolle activiteiten in Vlaanderen in kaart te brengen.

De gemeente stelt een Gemeentelijke Inventaris op van de risicogronden en wisselt deze uit met de OVAM. 

Dit vormt de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Op deze manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's.

GIR

Dankzij deze gegevens is de OVAM op de hoogte van de risicogronden waar eventueel nog een bodemonderzoek moet gebeuren. Zo kunnen we exploitanten met een periodieke onderzoeksplicht indien nodig aanmanen. Door risico-activiteiten systematisch te inventariseren en te onderzoeken en door verontreinigingen zo snel mogelijk aan te pakken, voorkomen we ernstige schade en oplopende (sanerings)kosten.

Omgekeerd krijgen de lokale besturen zelf een beter overzicht van mogelijk verontreinigde gronden op hun grondgebied. Na het identificeren en inventariseren van risicogronden worden ook brownfields en andere risicogronden vlotter opgespoord. Daar waar mogelijk voorzien ze samen met de OVAM in een aanpak op maat.

Lees meer 

Voorbeelden van hoe dit in de praktijk samen met lokale besturen precies is aangepakt zijn te vinden op www.portfolio.ovam.be.

Decretale basis

  • Bodemdecreet artikel 7
  • VLAREBO artikel 22 tot en met 26