Gebruik, opslag en reiniging

Bouwvergunning

Bij bouwen en verbouwen moet u in de meeste gevallen over een stedenbouwkundige vergunning (de bouwvergunning) beschikken.  De begrippen bouwen en verbouwen worden daarbij heel ruim opgevat.  Zo heeft voor het ophogen van een terrein in sommige gevallen een bouwvergunning nodig. Voor meer informatie wendt u zich best tot de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.

Milieuvergunning

Bij de langdurige opslag van grotere hoeveelheden uitgegraven bodem moet de onderneming over een milieuvergunning beschikken.  Alle ondernemingen of 'inrichtingen' die hinderlijk zijn voor het milieu of de mens zijn opgenomen in de  indelingslijst als bijlage bij het VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning).  

Voor een aantal inrichtingen is geen milieuvergunning noodzakelijk, een melding van de activiteiten is dan voldoende. 

Voor de opslag van uitgegraven bodem zijn volgende inrichtingen van belang:

  • rubriek 2.1.3. tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die nietvoldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de VLAREBO;
  • rubriek 60. het geheel of gedeeltelijk opvullen van putten met niet-verontreinigde uitgegraven bodem;
  • rubriek 61. tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan de voorwaarden voor gebruik van de VLAREBO.

Voor de reiniging van verontreinigde uitgegraven bodem zijn volgende inrichtingen van belang:

  • rubriek 2: opslag en verwerking van afvalstoffen.

Bij deze 'hinderlijke inrichtingen' wordt de bouwvergunning steeds gekoppeld aan de milieuvergunning.  De koppeling bouwvergunning milieuvergunning werkt in beide richtingen. Dit betekent dat de bouwvergunning geschorst is zolang u niet over een milieuvergunning beschikt en omgekeerd dat de milieuvergunning geschorst is zolang u niet over een bouwvergunning beschikt.

 

Contact

OVAM - Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be