Schadegeval met bodemverontreiniging bij bedrijven

De aard van het bedrijf

De regeling schadegevallen bij bedrijven verschilt naargelang de aard van het bedrijf.

Bent u exploitant van een inrichting klasse 1 dan vindt u alle nuttige info in het document 'Schadegevallen met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 1.'

Bent u exploitant van een inrichting klasse 2/3 dan vindt u alle nuttige info in het document 'Schadegevallen met bodemverontreiniging bij bedrijven klasse 2/3.'

Beide documenten vindt u hier:

Handleiding bedrijven klasse 1.pdf

Handleiding bedrijven klasse 2 en3.pdf

De melding van het schadegeval

Bij schadeval op de grond van een inrichting klasse 1 gebeurt de melding van het schadegeval bij de OVAM. De exploitant maakt hiervoor gebruik van het standaard meldingsformulier. Het ingevuld meldingsformulier mailt u naar schade@ovam.be.

U vindt dit formulier hier:

pdf bestandMelding van de vaststelling van bodemverontreiniging (194 kB)

docx bestandMelding van de vaststelling van bodemverontreiniging (76 kB)

Bij schadeval op de grond van een inrichting klasse 2/3 gebeurt de melding van het schadegeval bij de gemeente, tenzij op de grond al een beschrijvend bodemonderzoek of sanering loopt. Voor de aard en wijze van de aangifte neemt u best contact op met de milieudienst van de gemeente.

Optreden bij schadegeval
Cartoon Sajad Rafeei-Iran
Sajad Rafeei-Iran
Contact

Afdeling Doelgroepgericht Saneren
Team Lokale en bovenlokale besturen
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
015 284 488
schade@ovam.be