Grobbendonk - Bergstraat

De OVAM saneert: verontreiniging afkomstig van een schadegeval in Grobbendonk

Waar is de site gelegen?

De site bevindt zich ter hoogte van de Bergstraat midden in het centrum van de gemeente Grobbendonk.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

In 2000 werd op de locatie een stookolietank beschadigd. Hierdoor kwam er olie vrij en geraakte de bodem verontreinigd.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

De verontreiniging gaf aanleiding tot een ontgraving van de kleine voortuin in 2007, op kosten van de saneringsaansprakelijke. Om de stabiliteit van de woning te vrijwaren werd een palenwand geplaatst rond de tank. Na de ontgraving bleef er een grote restverontreiniging achter die verder gesaneerd moest worden.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

In april 2012 startten we de actualisatie van de opmeting van de verontreinigingstoestand.

De ambtshalve saneringswerken gingen in juni 2012 van start. Er werden zeven filters geplaatst, waarbij eerst de drijflaag werd onttrokken. Nadien voerde men via die filters de grondwatersanering verder uit. Doordat de woning aan een druk kruispunt ligt, is de werkruimte zeer beperkt. De installatie werd dan ook op betonplaten midden in de voortuin geplaatst.

Momenteel loopt de in-situ sanering verder.

Wie is wie?

Projectleider bij de OVAM: Niki Van Laer
Erkend bodemsaneerdeskundige: TEC nv
Aannemer: Mourik nv

 

Schadegeval in Grobbendonk
Contact

Niki Van Laer
015 284 486
ambtshalve@ovam.be