Risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd. Gezien het verhoogd risico op bodemverontreiniging is een bodemonderzoek nodig. Zo kunnen ernstig verontreinigde gronden tijdig worden opgespoord en aangepakt.

Wat is een risicogrond?

Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Risico- inrichtingen zijn fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden.

Veel voorkomende risico-inrichtingen zijn bijvoorbeeld: een grote stookolietank, opslag of productie van gevaarlijke stoffen, een spuitcabine, een garagewerkplaats, een tankstation, een droogkuis,… Soms zijn er op de gronden in het verleden risico-activiteiten uitgevoerd. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een oude gasfabriek, een oud metaalverwerkend bedrijf, een voormalig tankstation, een stortplaats… De grond is hierdoor mogelijk verontreinigd.

De risico-inrichtingen die mogelijk bodemverontreiniging veroorzaken zijn vastgelegd in de indelingslijsten van het VLAREBO en/of het VLAREM.

Meer juridisch/technische informatie

Impact Bodemdecreet

Er is een bodemonderzoeksplicht bij risicogronden. Er is een bodemonderzoek vereist, bij overdracht, sluiting, faillissement en binnenkort éénmalig voor historische activiteiten. Afhankelijk van de soort risico-inrichting kan ook periodiek om de twintig jaar of om de tien jaar of voor de aanvraag van de vergunning een bodemonderzoek vereist zijn.

In een eerste oriënterend bodemonderzoek onderzoekt men of een grond verontreinigd is. Zo komt men later niet voor onaangename verrassingen te staan bij overdracht van de grond of bij renovatie- of herontwikkelingsprojecten. Een verontreinigde bodem kan gezondheidsrisico’s inhouden. Wachten met bodemonderzoek kan een verontreinigingssituatie verergeren en leiden tot een hogere kost.

Wordt een bodemverontreiniging aangetroffen dan is mogelijk ook een beschrijvend bodemonderzoek en een bodemsanering noodzakelijk. Bij gemiddeld 20% van de risicogronden waarop een eerste oriënterend onderzoek wordt uitgevoerd, blijkt een beschrijvend onderzoek noodzakelijk om de aard en omvang van de verontreiniging te kennen. Bij ongeveer de helft van de gronden waarop een beschrijvend bodemonderzoek nodig is blijkt later effectief een sanering noodzakelijk.

Is uw grond mogelijk verontreinigd?

Wil u weten of uw grond een risicogrond is? De verplichting tot het uitvoeren van een bodemonderzoek is gelinkt aan de VLAREM-rubriek(en) die van toepassing zijn of waren op uw grond. Deze rubrieken vindt u terug in de omgevings-/milieuvergunningen die zijn afgeleverd voor de activiteiten op uw grond. Ook voormalige activiteiten kunt u traceren door de oude vergunningen voor uw grond op te vragen.

Let op: ook als deze activiteiten aanwezig zijn of waren op uw grond zonder milieuvergunning, blijft de onderzoeksplicht gelden.

De gemeente stelt een inventaris op van de risicogronden op haar grondgebied en wisselt deze gemeentelijke inventaris uit met de OVAM. Dit vormt de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Op deze manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico's.

De gronden die reeds onderzocht zijn, zijn raadpleegbeer via het geoloket van bodemdossierinformatie.

Risico-inrichtingen-tool (RIT)

Met de handige toepassing 'Risico-inrichtingen-tool' kan u zelf nagaan of een bepaalde activiteit als risico-inrichting wordt beschouwd. Vanaf welke drijfkracht is er een onderzoeksplicht bij metaalbewerking? Onder welke rubriek valt de opslag van stookolie? Moet er een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden bij een carwash? Wat is een haarsnijderij? Om sneller een antwoord op deze vragen te vinden kan u terecht op www.ovam.be/RIT.

Ook interessant voor u
Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458
bodem@ovam.be

GI
Gemeentelijke Inventaris van risicogronden