Melding van bedrijfsafvalstoffen en grondstoffen

De meldingsplicht voor afval- en grondstoffen is enkel van toepassing op wie door de OVAM geselecteerd wordt of wie een PRTR-bedrijf uitbaat.

De melding wordt samen met enkele andere milieurapporteerverplichtingen gebundeld in het IMJV, het integraal milieujaarverslag, en moet vóór 15 maart in het online IMJV-loket gerapporteerd worden.

De selectie van producenten van bedrijfsafvalstoffen en van grondstoffenproducenten en de lijst van afvalverwerkers die moeten rapporteren, worden ten laatste op 31 december op de OVAM- en IMJV-website gepubliceerd.

Links

Lijsten van geselecteerde bedrijven

De lijsten van geselecteerde bedrijven hebben betrekking op de gegevens over 2017 die in 2018 moeten gemeld worden in het IMJV. De lijsten van geselecteerde bedrijven die in 2019 een IMJV moeten indienen, zullen hier ten laatste op 31 december 2018 worden gepubliceerd.