Richtlijnen oriënterend bodemonderzoek bij scholen

In het kader van het protocol scholen mag de erkende bodemsaneringsdeskundige een aangepast exploitatieonderzoek opstellen. Het scholen-exploitatieonderzoek bevat volgende elementen:

  • onderzoek ter hoogte van de verdachte zones (overeenkomstig bemonsteringsstrategie 3 van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek);
  • ter hoogte van de uitgevoerde boringen neemt de erkende bodemsaneringsdeskundige een topstaal om na te kijken of er een ophooglaag aanwezig is (1 of 2 boringen) - het is niet nodig om strategie 1 uit te voeren;
  • als er naast de risico-activiteiten nog andere verdachte locaties zijn worden deze eveneens onderzocht.

Deze aangepaste werkwijze heeft als voordeel dat dit bodemonderzoek een lagere kostprijs zal hebben maar het geeft de OVAM wel voldoende informatie om verdere stappen in het protocol te nemen.

Let op: dit onderzoek is niet geldig bij overdracht van de grond, dan hebt u een volledig oriënterend bodemonderzoek nodig.