Woonzone voormalige stortplaats Oostberg in Temse

 

Waar is de woonzone gelegen?

De locatie bestaat uit 16 kadastrale percelen gelegen aan de Brigade Pironstraat en de Karel Nissenstraat in Temse.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben op deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op de locatie was er vroeger een zandwinning aanwezig die opgevuld werd met stortmateriaal.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De gronden zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat op 23 december 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. U vindt dit sitebesluit bij de publicaties rechts van deze pagina.

Het siteonderzoek werd op initiatief en op kosten van de OVAM uitgevoerd en is afgerond.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek

Wat zijn de resultaten?

Er werden stalen van de grond en het grondwater genomen verspreid over de site. In meerdere boorstaten werd stortmateriaal of puin vastgesteld. De stortplaats werd dan ook verder afgeperkt met bijkomende boringen tot de juiste omvang gekend was.

De stortplaats bevindt zich niet op de percelen 1063E2, 1063V, 1063X, 1063D2 en 1063C2 in het zuidelijk deel van de site.

Er werd ter hoogte van de voormalige stortplaats verontreiniging vastgesteld met minerale olie, zware metalen en PAK. De bodemsaneringsdeskundige heeft een uitgebreide risicobeoordeling uitgevoerd.
Er is geen sprake van een historische verontreiniging die een ernstige bedreiging vormt.

Er is geen bodemsanering noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen. U kunt ook de OVAM contacteren.