Asbestinventarisatie in land- en tuinbouw

 

Merlogo gemeente Merksplasksplas – IOK – samenkoopformule asbesthoudende golfplaten en asbestinventarissenLogo IOK

In de gemeente Merksplas en IOK Afvalbeheer vond de OVAM een lokale partner die mee haar schouders wou zetten onder een gezamenlijk proefproject rond de vervanging van asbestcement golfplaten en het aanbieden van goedkope asbestinventarisaties. De focus ligt op (bij-)gebouwen bij land- en tuinbouwers, particulieren en jeugd- en sportverenigingen.

Het pilootproject bestaat uit twee onderdelen:

Vervanging van daken en gevels met asbestcement golfplaten

Eigenaars die willen gebouwen asbestgolfplatendeelnemen aan het proefproject kunnen kiezen uit drie scenario’s:

1. De asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen en laten ophalen door IOK Afvalbeheer.

Scenario formule groepsaankoop:

2. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen en afvoeren door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

3. De asbesthoudende golfplaten laten verwijderen, afvoeren en vervangen door een nieuw materiaal door de geselecteerde aannemer groepsaankoop.

Deze groepsaankoop zal gedurende de vijf jaar dat het asbestproject binnen Merksplas loopt, in functie van het aantal aanvragen meerdere malen herhaald worden.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • OVAM of IOK Afvalbeheer voorzien in de gratis ophaling en verwerking van het asbestafval;
 • kwaliteitsborging en ontzorging: correcte en veilige verwerking door de geselecteerde aannemer groepsaankoop;
 • interessante eenheidsprijzen door volumekorting (schaalvergroting groepsaankoop);
 • realisatie van een gezondere leefomgeving;
 • mogelijkheid tot plaatsing van extra isolatie;
 • meerwaarde bij verkoop/verhuur met bewijs van asbestverwijdering;
 • combinatie met andere ondersteuning renovatie: VLIF (land- en tuinbouwers), woningrenovatie premies en aftrek (particulieren).

Goedkope asbestinventaris voor particulieren

De gemeente Merksplas wil particulieren de mogelijkheid bieden om voor slechts 100 € een asbestinventaris van hun woning op te maken. Het restbedrag wordt gefinancierd door de gemeente Merksplas en de OVAM die met dit traject ook inzicht wil verwerven in de systematiek van asbestinventarisaties.

Projectvoordelen voor deelnemers:

 • volledige niet-destructieve asbestinventaris voor slechts 100 €;
 • kennis van de toestand van risicovolle asbesttoepassingen;
 • weten hoe asbestrisico's te voorkomen
 • wegnemen of vermijden van gezondheidsrisico's;
 • bezit verplichte asbestinventaris bij uitvoering werken door werknemers aannemer.

Met deze twee proefprojecten wil de OVAM meer inzicht verwerven in hoe enerzijds samenkoopformules en anderzijds asbestinventarissen kunnen bijdragen aan een versneld asbestafbouwbeleid.

Voor meer info kan u terecht bij Karen Sterkens, milieudienst, 014 63 94 35 en Elke Campforts, vergunningendienst, 014 63 94 38 - asbest@merksplas.be - www.merksplas.be/asbest.

Meer informatie vindt u in het persbericht bij publicaties rechts op deze pagina.

Omgeving Roeselare-Tielt: Asbestinventarisatie bij 20 land- en tuinbouwers Wandplaten cement

In de regio Roeselare-Tielt krijgen 20 land- en tuinbouwers tot half mei 2017 de kans om deze zomer alle asbesttoepassingen op hun bedrijf te laten inventariseren. Dit kadert in een project van de OVAM om de hoeveelheden en soorten asbest in kaart te brengen op land- en tuinbouwbedrijven. Binnen die groep van 20 tracht men waar mogelijk ook de diverse sectoren te bereiken om op die manier de aanwezigheid van asbest op de diverse types bedrijven (veeteelt, kippenteelt, serreteelt, ...) in kaart te kunnen brengen.

Contact