Veranderingsgericht en gezond bouwen: een uitdaging voor de toekomst

  • 12 oktober 2017

De open ruimte in Vlaanderen is bijna op. We moeten slimmer en compacter bouwen om de vrijgekomen ruimte te herstellen als groene ruimte. Maar hoe behouden we ons comfort en hoe combineren we dat met een gezond binnenklimaat? Welke aanpasbare en veranderingsgerichte principes bestaan er om eenvoudige demontage en hergebruik mogelijk te maken? En hoe blijft het allemaal betaalbaar? Via onze vernieuwde webpagina Veranderingsgericht en gezond bouwen willen we u daarover informeren zodat we samen deze ambitieuze uitdagingen kunnen aangaan.

Ontwerpen met aandacht voor gezondheid

Het eerste onderdeel van de webpagina draait rond veranderingsgericht bouwen. Op deze pagina vindt u rechts bovenaan een studie van de OVAM uit 2014-2015 en een update van onze fiches met ontwerprichtlijnen. De 23 fiches werden eind 2016 aangevuld met gezondheidsaspecten waarmee we rekening moeten houden als we willen evolueren naar een veranderingsgericht én gezond gebouwenpatrimonium. Ook voegden we een extra fiche over ventilatie toe. Bij veranderingsgericht én gezond bouwen is er immers voldoende aandacht nodig voor de (ventilatie)technieken en de invloed van functiewijzigingen op de kwaliteit van de binnenlucht.

Blackfields herinrichten

De bestaande ‘praktijkvoorbeelden’ hebben we in een nieuw jasje gestoken en aangevuld met een aantal nieuwe cases. Een daarvan is het Living Lab op Blackfields. Evr-Architecten heeft samen met Alive Architecture en 1010 architecture urbanism in opdracht van de OVAM en het Departement Omgeving in 2016 een verkennende studie uitgevoerd naar het tijdelijke gebruik van meer dan tien blackfields, in afwachting van een sanering en definitieve herinrichting. Het consortium tekende krijtlijnen uit over wat aanpasbare gezonde ruimtes kunnen zijn en welke concrete oplossingen er zijn om veranderingsgericht aanpasbaar bouwen (financieel) haalbaar en praktisch realiseerbaar te maken. In vijf maakateliers werkten de partners ideeën uit. Die vindt u hier.

We nemen die verkennende ideeën de komende jaren mee voor de (tijdelijke) herinrichting van de Potterij in Mechelen, ons project dat eind 2016 werd geselecteerd als Pilootproject Terug in Omloop van de Vlaams Bouwmeester. Meer over dat ambitieuze pilootproject leest u hier.

Kwaliteit binnenlucht

Als derde en laatste onderdeel hebben we info over gezondheid toegevoegd. Willen we evolueren naar een veranderingsgericht én gezond gebouwenpatrimonium, dan moeten we rekening houden met gezondheid. Denk aan het toepassen van emissie-vrije afwerkingsmaterialen, onderhoudsvriendelijke technische installaties.

In opdracht van de OVAM en het Departement Omgeving heeft studiebureau CERAA in 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de binnenluchtkwaliteit van gebouwen. Specifiek bekeken we welke rol het aspect ‘veranderingsgericht bouwen’ daarin speelt. U kunt de studie Living Lab: (re)making healthy spaces? hier downloaden, net als een checklist met specifieke gezondheidsrichtlijnen.

We zullen deze webpagina continu aanvullen met info en interessante praktijkcases rond veranderingsgericht bouwen.

 

Veel leesplezier!