De OVAM als huissaneerder van de Vlaamse overheid

Binnen het Vlaamse milieubeleid is het opstarten van de sanering van àlle historische bodemverontreiniging tegen 2036 een belangrijke doelstelling. Heel wat van deze gronden zijn in eigendom of in beheer van een Vlaamse overheid. Begin 2018 was maar liefst 55% van deze gronden nog niet nader onderzocht. Van de gronden die wel werden onderzocht en waarvoor een sanering noodzakelijk blijkt, werd slechts 44% van de saneringen ondertussen afgerond. Tijd voor een inhaalbeweging dus!

Infografiek bodem.JPG

Als huissaneerder van de Vlaamse overheid zet de OVAM mee haar schouders onder het realiseren van deze beleidsdoelstelling. De OVAM ondersteunt haar collega-overheden om het goede voorbeeld te geven met actieve en faciliterende begeleiding bij bodemonderzoeken en –saneringen. Dit zowel met een entiteitsgerichte aanpak als met een projectgerichte aanpak.

Een aanpak op maat van de entiteit

Binnen de entiteitsgerichte aanpak stimuleert de OVAM collega-overheden om al hun bodemverontreiniging aan te pakken en ondersteunt hen hier zoveel mogelijk in. Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een overheid bezit of beheert, is vaak budgettair niet mogelijk. Spreiding in de tijd én het stellen van prioriteiten is dus de boodschap. De OVAM gaat daarom samen met de betreffende overheid op zoek naar een oplossing die zowel het milieu als de Vlaamse overheid ten goede komt. De overeenkomsten die op deze manier worden gesloten tussen de OVAM en partijen zoals bijvoorbeeld De Lijn, Agentschap Wegen & Verkeer, het Gemeenschapsonderwijs (GO!) of de Vlaamse Landmaatschappij sluiten zo naadloos aan bij de strategische doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid.

Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met de OVAM via de contactgegevens rechts op deze pagina.

Projectoproepen als stimulans voor bodemaanpak

Via de projectoproep ‘Inspirerende aanpak bij verontreinigde (water)bodem bij Vlaamse overheden’ biedt de OVAM een extra stimulans voor het opstarten van projecten waarvoor zij gespecialiseerde kennis bezit zoals o.a. waterbodemonderzoeken en de inzet van innovatieve technieken voor bodemonderzoek en –sanering. De geselecteerde projecten genieten van zowel de inhoudelijk expertise van de OVAM als van een financiële ondersteuning voor hun project.

Geïnteresseerd? De projectoproep is spijtig genoeg afgesloten. Informatie over de lopende projecten, vindt u binnenkort hier terug.

Contact

OVAM - Huissaneerder
015 284 517 (Caroline Van Gool)
015 284 374 (Goedele Kayens)
huissaneerder@ovam.be