Nood aan extra handhaving rond zwerfvuil? Doe beroep op onze GAS-vaststellers

  • 14 juli 2021

Vanaf dit najaar zal de OVAM dertig handhavers zwerfvuil inzetten om lokale besturen te ondersteunen in de handhaving op zwerfvuil. Deze ondersteuning is een extra middel in de strijd tegen zwerfvuil. Dit project loopt van het najaar 2021 tot midden 2024.

U kunt als lokaal bestuur een beroep doen op een deel of geheel van het team ter ondersteuning van een handhavingsactie rond zwerfvuil op uw grondgebied. De handhavers zwerfvuil zullen optreden als GAS-vaststeller in samenwerking met de lokale besturen en op basis van de bepalingen over zwerfvuil in de lokale politiereglementen.

Meer info

Via deze link vindt u meer informatie over dit project en hoe het precies in zijn werk gaat. U vindt er ook het contactformulier terug.