Omgevings- of milieuvergunning

Als garagist of carrosseriebedrijf vraagt u ofwel een omgevings- of milieuvergunning aan, ofwel maakt u melding van uw activiteiten.

Garages en carrosseriebedrijven met zeer beperkte hinderlijke activiteiten kunnen een vereenvoudigde melding doen als standaardgarage (klasse 3). Voor meer hinderlijke activiteiten is een klasse 2-vergunning nodig. Als er bijvoorbeeld ook een tankstation is, zelfs een klasse 1-vergunning. Aan elke melding, omgevings- of milieuvergunning zijn voorwaarden verbonden waaraan u zich tijdens de exploitatie moet houden.

Voor informatie over de omgevings- of milieuvergunningsplicht, het bepalen van uw klasse, het regelen van uw aanvraag en de voorwaarden, kunt u terecht op de milieudienst van uw gemeente of bij uw sectorfederatie.