Ondersteuning en subsidies

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op asbesthoudend materiaal zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom verschillende subsidies en maatregelen aan om particulieren en ondernemingen te ondersteunen.

 

Kosten

Hoeveel het kost om een asbesthoudend materiaal te laten verwijderen, hangt af van wie het mag verwijderen. Dit wordt bepaald door het type asbest en de toestand waar het zich in bevindt.

 • Hechtgebonden asbesttoepassingen zoals golfplaten, dakleien en afvoerbuizen mag u zelf wegnemen of laten verwijderen door een aannemer wiens werknemers een opleidingsattest ‘Eenvoudige handelingen’ hebben. De afbraakkosten zijn niet veel hoger dan bij een verwijdering van asbestvrij oud materiaal.
 • Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en sterk beschadigd hechtgebonden asbest in een binnenruimte moeten worden weggenomen door een erkende asbestverwijderaar. Zo’n asbestverwijderaar gebruikt speciale technieken, waardoor het kostenplaatje hoger kan oplopen.

 

Ondersteuning door de OVAM

De OVAM kan gebouweigenaars ondersteunen om het aanwezige asbest af te bouwen. Afhankelijk van haar jaarlijks beschikbare budget biedt de OVAM volgende ondersteuning:

 • Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten financieren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.
 • Particulieren, inwoners, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers en plaatselijke kmo’s kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die lokale besturen organiseren. Lokale besturen ontvangen subsidies voor de organisatie, gebouweigenaar voor:
  • goedkope ophaling aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
  • goedkoop verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen;
  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met goedkope ophaling aan huis;
  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al die projecten maken het de gebouweigenaar makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw versneld weg te nemen.

 • Lokale besturen kunnen zelf ook voor hun eigen gebouwen deelnemen aan projecten voor goedkope ophaling van asbestcementen afval .

Wilt u weten of er in uw gemeente een project lopende is en wie dit organiseert? Klik dan hier en vul uw postcode of gemeente in.

 

Subsidies en premies van andere overheden
 

Subsidies voor particulieren

Asbest in uw woning (laat) verwijderen, gebeurt meestal binnen een renovatiewerkZoek hier op welke renovatiepremie of -subsidie u beroep kan doen:

 • Premiezoeker geeft een overzicht van alle subsidies, premies en fiscale voordelen voor wie in Vlaanderen een woning verbouwt. Ook de afbraakkosten waarin de verwijdering van het asbest zit, vallen onder de ondersteuning.
 • Het infoportaal ‘Bouwen, wonen en energie’ van de Vlaamse overheid lijst alle renovatiepremies op.

Subsidies voor ondernemingen

Ook als ondernemer kunt u een aangepaste premie krijgen om asbesttoepassingen in uw bedrijf weg te (laten) nemen. De onderstaande websites maken u wegwijs in de verschillende ondersteuningsmaatregelen:

 

 

Nieuwe ondersteuning zoeken

In uitvoering van het Actieplan asbestafbouw startte de OVAM zelf met een nieuwe ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoeken we de komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter kunnen ondersteunen. We doen dit samen met de beherende Vlaamse overheden en de verschillende sectorpartners.  

Naast het verlenen van financiële steun, wil de OVAM het voor gebouweigenaars vooral zo eenvoudig én veilig mogelijk maken om asbest weg te halen.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.