Ondersteuning en subsidies voor lokale besturen

 

Asbestprojecten voor uw inwoners

De OVAM kan uw lokale bestuur onder bepaalde voorwaarden subsidies aanbieden waarmee u asbestafbouwprojecten kunt organiseren voor uw inwoners. U kunt een of meerdere gesubsidieerde projecten aanvragen via het subsidiebesluit lokale besturen (pdf bestandMB_290519_geconsolideerde versie.pdf (111 kB)). De toebedeling van de subsidies is afhankelijk van het budget dat jaarlijks hiervoor aan de OVAM toegekend wordt.

Met de maatregel wil de OVAM lokale besturen aanmoedigen om risicovolle asbesttoepassingen in hun gemeente versneld af te bouwen. Met succes: in 2018 engageerden alle 308 Vlaamse steden en gemeenten zich om asbestafbouw op te nemen in hun meerjarenplanning. De gesubsidieerde projecten kunnen daarin een concreet actiepunt vormen.

Welke projecten komen in aanmerking?

De volgende projecten komen in aanmerking voor de subsidie:

 • goedkope ophaling aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
 • het aanbieden van voordelig verpakkingsmateriaal waarmee de burger zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark kan brengen;
 • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met goedkope ophaling;
 • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al die projecten maken het de burger makkelijker om het asbest in zijn woning of gebouw versneld weg te nemen.

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Alleen lokale besturen kunnen een subsidie aanvragen voor een asbestafbouwproject, namelijk: steden, gemeenten, intercommunale samenwerkingsverbanden en provincies.

Zij bepalen zelf welke inwoners aan het project kunnen deelnemen. De volgende deelnemers zijn toegelaten: particulieren, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, scholen (goedkope ophaling), plaatselijke kmo’s en het lokale bestuur zelf.

De subsidie aanvragen

Wilt u als lokaal bestuur een subsidie aanvragen voor een asbestafbouwproject?

 1. Controleer of u in aanmerking komt voor de subsidie.
 2. Stel uw aanvraagdossier samen. Het dossier bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en een gedetailleerde begroting van de kostprijs van het project.
 3. Dien het aanvraagdossier in bij de OVAM:

    Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
    Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer
    Stationsstraat 110, 2800 MECHELEN

U krijgt een ontvangstbevestiging zodra het aanvraagdossier is ingediend. Indien uw dossier volledig en ontvankelijk is, krijgt u tussen de 30 de 105 dagen al dan niet de goedkeuring.

Zoekt u meer info? Raadpleeg dan:

 


Asbestafbouw in eigen patrimonium

Het Facilitair bedrijf van de Vlaamse overheid biedt een aankoopcentrale aan voor asbestinventarisatie en asebstverwijdering. De afname verloopt via getrapte minicompetitie. 

Er zijn 3 regionale percelen binnen het bestek 2019/HFB/OP/58646: 

 • P1: Oost en West Vlaanderen

 • P2: Antwerpen, Limburg, arr. Leuven

 • P3: Brussel & arr. Halle & Vilvoorde = BHV

Deze info is beschikbaar op:

Indien er geen toegang is, kan altijd meer info worden gevraagd via ons centraal loket: facilipunt@vlaanderen.be of 02/553 20 00. Zij zullen de vragen naar de juiste persoon doorsturen voor verdere behandeling.

 


Opleiding en leidraden

De OVAM voorziet regelmatig opleidingen voor lokale besturen zodat 

 • ze weten hoe ze moeten omgaan met asbest;
 • ze weten welke maatregelen ze moeten nemen bij eventuele risicovolle situaties;
 • ze de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

Bekijk welke opleiding momenteel op het programma staan. 

De OVAM heeft enkele leidraden opgemaakt om lokale besturen te begeleiden wanneer er zich een asbestincident of een asbestbrand voordoet. 

U vindt ze terug op de pagina wetgeving en handhaving

 


Ondersteuning in handhaving

De OVAM heeft zelf geen toezichtsbevoegdheid voor asbestovertredingen maar ondersteunt de lokale toezichthouders door het voorzien van tweedelijnsondersteuning en -advies. 

U vindt hierover meer informatie op de pagina wetgeving en handhaving.