Ondersteuning voor lokaal erkende jeugdverenigingen

Asbest kent bijzonder veel toepassingen. Het werd verwerkt in meer dan 3500 materialen en komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Ook in jouw jeugdlokaal kan asbest verborgen zitten.  

Hoe asbest herkennen?

Een asbestmateriaal in slechte staat kan je best (laten) verwijderen. Ook al ben je nog niet altijd verplicht om asbest te verwijderen uit je gebouw, toch neem je asbestmaterialen beter vroeg dan laat weg:  

 • De kans is groot dat het asbestmateriaal verweerd ofjeugdlokaal met asbestdak beschadigd is, waardoor er asbestvezels vrijkomen.  

 • Hoe slechter de staat van het asbestmateriaal, hoe duurder het wordt om het correct te laten verwijderen.  

Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. Jeugdlokalen kunnen gebruik maken van ondersteuning en maatregelen vanuit verschillende hoeken. 

 

Neem deel aan een lokaal asbestafbouwproject 

 Vele lokale besturen organiseren een asbestproject voor de ophaling van asbestcement aan huis in hun werkgebied. Hierbij word je logistiek ontzorgd en kan je asbest laten afvoeren aan een voordelig tarief. Alle lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen, net als particulieren, hieraan deelnemen. 

Lokale besturen hebben zelf de keuze welke projecten zij organiseren en zij ontvangen subsidies van de OVAM voor de organisatie van het project.  

Bijvoorbeeld: 

 • voordelige ophaling aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers 

 • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding voor gebouwen met woonfunctie

 • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen in hermetische zone (leidingisolatie of vloerbekleding) in gebouwen met woonfunctie

 • na oproep: projecten voor de samenkoop van asbestattesten door gecertificeerd asbestdeskundigen

Al deze projecten maken het de gebouweigenaar makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw sneller weg te nemen. 

Lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen enkel beroep doen op de ophaling aan huis. 

Hoe deelnemen?   

Als jeugdorganisatie maken we het je graag makkelijk. Meld je aan via het aanmeldformulier en we geven jouw gegevens door aan het lokale bestuur dat een project heeft lopen in jouw regio. Zij nemen contact op met jou om alle mogelijkheden te bespreken.  

Je verzamelt best op voorhand volgende informatie om het formulier vlot te kunnen invullen:  

 • Contactpersoon: wie zal het project opvolgen?  

 • Het volledige adres waar je jeugdlokaal zich bevindt. 

 • Een bewijs dat je een lokaal erkende jeugdbeweging bent. Dat kan bv. de lijst van erkende jeugdverenigingen van het college van burgemeester en schepenen zijn, een verslag waarin je erkenning vermeld wordt, een mail van de jeugddienst die bevestigt dat je lokaal erkend bent, … 

 • Wie is de eigenaar van je jeugdlokaal (is dat je eigen organisatie, de gemeente, de kerkfabriek of iemand anders?). 

 • Een schatting van het aantal m² asbestplaten of –leien dat je zou laten afvoeren. 

Wie kan deelnemen?  

Enkel lokaal erkende jeugdverenigingen kunnen deelnemen aan een lokaal asbestproject. Jeugdwerk is de verzamelnaam die in Vlaanderen wordt gebruikt voor jeugdverenigingen zoals jeugdbewegingen, jeugdhuizen, speelpleinwerkingen, vakantie- en kamporganisaties voor kinderen en jongeren en allerlei andere jeugdwerkvormen zoals het jeugdwelzijnswerk, culturele en artistieke jeugdverenigingen, verenigingen die informatie over of voor de jeugd verstrekken, jeugdverenigingen die werken rond de participatie van kinderen en jongeren, … Een belangrijke voorwaarde is dat je kan aantonen dat je verenigingen lokaal erkend is. 

Nog niet elke gemeente heeft een lopend asbestproject.  

Loopt er in jouw gemeente (nog) geen asbestafbouwproject, dan mag je een mailtje verwachten met andere mogelijkheden om je asbestprobleem aan te pakken. Het invullen van het formulier kan een extra motivator betekenen voor lokale besturen om projecten op te starten. Aarzel dus niet om je gegevens achter te laten. We geven je vraag zeker door.

 

Verhoogde energiepremie van Fluvius 

Sinds begin 2021 kunt u een verhoogde energiepremie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. Deze is beschikbaar voor zowel steden en gemeenten als private eigenaars. 

Verhoogde energiepremie van Fluvius - OVAM 

 

Schakel je stad of gemeente in 

 Vanuit zijn voorbeeldfunctie werkt de Vlaamse Overheid aan asbestveilige gebouwen tegen 2034. Ze doen dit zowel voor hun eigen als voor het gemeentelijk patrimonium.   

Is het jeugdlokaal eigendom van de stad of gemeente, vraag dan aan je stad of gemeente om werk te maken van een asbestveilige jeugdinfrastructuur. Zij krijgen heel wat ondersteuning:  

 • Lokale besturen kunnen ook voor hun eigen gebouwen deelnemen aan projecten voor de ophaling van asbestcementen afval.  

 • Je stad of gemeente kan via een voordelig afgesloten contract (raamcontract) van de Vlaamse Overheid beroep doen op een gespecialiseerde firma om in hun eigen gebouwen asbest te laten verwijderen. Dus ook in jouw jeugdinfrastructuur.  

 • Alle steden en gemeenten in Vlaanderen tekenden in 2018 vrijwillig in op de asbestovereenkomst. Hiermee verklaarden zij werk te willen maken van het resterende asbestpassief op hun grondgebied. Hoe zij dat vormgeven en hoe ver zij daarbij linken willen leggen richting andere beleidsdomeinen, kunnen zij vrij kiezen. Vereiste is wel dat het thema ‘asbest’ in de Beleid- en Beheercyclus (BBC) terug te vinden is. Vele gemeenten nemen asbest ook op in hun lokaal energie- en klimaatbeleid of bij hun beleid rond gezondheid of woonkwaliteit. Ze kregen hiervoor extra middelen om te besteden aan asbestafbouw. Vraag gerust aan je gemeente of stad wat ze met die middelen hebben gedaan. 

 

Interessante website

De Ambrassade bundelde op zijn website www.jeugdlokalen.be heel wat belangrijke informatie en tips over jouw jeugdlokaal, of je nu zelf eigenaar bent of niet.   

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.