Onderzoeken Vlaamse risicogronden worden opgedreven

  • 20 februari 2018

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het bodemdecreet goed. Op 12 februari 2018 traden een aantal nieuwe bepalingen in werking. Zo wordt aan alle eigenaars van historische risicogronden gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de risico-inrichting moet dit gebeuren tegen 2021, 2023 en ten laatste 2027.  De andere onderzoeksverplichtingen bij onder andere overdracht blijven behouden.

Meer informatie over deze onderzoekverplichtingen vindt u hier.

Particulieren vrijgesteld

Particuliere eigenaars kunnen een vrijstelling bekomen om het oriënterend bodemonderzoek op te stellen, op voorwaarde dat ze aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De risico-inrichtingen zijn gestart voor 29 oktober 1995 en werden geëxploiteerd voor de eigenaar de grond in handen kreeg.
  • De eigenaar heeft de risico-inrichting niet zelf geëxploiteerd, maar heeft de grond enkel aangewend voor particulier gebruik.

Onder ‘particulier gebruik’ verstaat de OVAM gebruik voor privédoeleinden zoals woningen maar ook weilanden, akkers en opslagruimten zonder commerciële doeleinden komen in aanmerking. Ondernemingen, vzw’s, handelaars en vrije beroepen die op het terrein een winkel of kantoor uitbaten, hebben geen recht op de vrijstelling.

Gronden van particuliere eigenaars die worden vrijgesteld van de verplichting tot het opstellen van het oriënterend bodemonderzoek, worden opgenomen in de saneringsplanning van de OVAM. Zij zal het onderzoek uitvoeren en financieren.

Meer informatie over de aanvraag van een vrijstelling vindt u hier.