Onderzoeksprotocol verkennende bodemonderzoeken PFAS op brandweersites

Zoals gemeld in het bericht in de Richtlijnen voor deskundigen maakte de OVAM een onderzoeksprotocol met beoordelingskader op voor verkennende bodemonderzoeken PFAS op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim zijn geblust.

Met dit protocol wil de OVAM een uniforme wijze van interpreteren en rapporteren bevorderen. Het volledig toepassen van het protocol (en het bijhorende sjabloon) is daarom sterk aanbevolen.

Vanaf 12 augustus 2021 zal het onderzoeksprotocol gedurende 1 à 2 maanden uitgetest worden. Daarna zal het geëvalueerd, en waar nodig bijgestuurd, worden.

Mocht u zelf suggesties hebben, dan kan u dit laten weten aan de vermelde contactpersonen.

Daarnaast blijven ook de andere reeds gecommuniceerde richtlijnen van toepassing.