24 ontwerprichtlijnen: toelichting en downloads

Om veranderingsgericht bouwen al vanaf de eerste bouwontwerpfase te implementeren, stelde de OVAM in 2015 in samenwerking met een aantal onderzoeksinstellingen (VUB, VITO en KU Leuven) en architectenbureaus, 23 algemene ontwerprichtlijnen op.

Deze fiches tonen ontwerpers en bouwheren het belang van veranderingsgericht bouwen, geven aan hoe veranderingsgericht bouwen te integreren in het ontwerp en tonen welke oplossingen er al bestaan in de huidige bouwpraktijk.

Eind 2016 werden de 23 fiches aangevuld door CERAA met een aantal gezondheidsaspecten die van belang zijn als we willen evolueren naar een veranderingsgericht én gezond gebouwpatrimonium.  Er werd tevens een extra fiche ‘ventilatie’ opgemaakt. Centrale vraag hierbij is: hoe veranderingsgericht is een ventilatiesysteem bij toekomstige functiewijziging?   In de hiernaast vermelde PDF-publicatie werken we met doorklikbare links om naar de gewenste infofiche te navigeren (via de 'top'-knop onderaan de fiche keer je terug naar het globale overzicht van alle fiches).

De afgelopen jaren hebben de ontwerprichtlijnen reeds hun diensten bewezen. Ze blijken voor heel wat projecten een goede basis om in dialoog tussen architect, bouwheer en aannemer te zoeken naar veranderingsgerichte oplossingen.

 
schema 21

schema22

schema23

schema11

1.1.1 omkeerbaarheid

1.1.2 eenvoud

1.1.3 snelheid

1.2.1 duurzaamheid

1.2.2 hergebruik

1.2.3 compatibiliteit

1.3.1 gelaagdheid

1.3.2 onafhankelijkheid

1.3.3 prefabricatie


schema12

2.1.1 omkeerbaarheid en onafhankelijkheid

2.2.1 demonteerbaarheid

​2.2.2 herbruikbaarheid

2.2.3 uitbreidbaarheid

2.3.1 veranderlijke functieverdeling


schema13

3.1.1 eenvoud

3.1.2 evolutie

3.2.1 hergebruik

3.2.2 dimensionering

​3.2.3 demonteerbaarheid

3.3.1 ruimtelijke structuur

3.3.2 polyvalente ruimten

3.3.3 diversiteit

​3.3.4 inbreiding functiewijziging