Oostende - AZ Damiaan

Van een verontreinigd terrein tot een nieuw ziekenhuis

Waar is de site gelegen?

Het betreffende onderzoeksterrein is gelegen aan de Conterdamkaai in Oostende en grenst aan het ziekenhuis AZ Damiaan. In de periode 1898-1909 was er een creosootwerf gevestigd.

Op het terrein werden in opdracht van de vzw AZ Damiaan werken uitgevoerd in het kader van de uitbreiding- en verbouwingswerken aan het ziekenhuis.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Op een deel van de terreinen van het AZ Damiaan in Oostende waar een uitbreiding van het ziekenhuis is gepland, is een ernstige bodem- en grondwaterverontreiniging aanwezig. De vastgestelde creosotverontreiniging bestaat uit poly- en monoaromatische koolwaterstoffen en minerale olie en fenolen. Deze verontreiniging is afkomstig van voormalige behandel- en opslagactiviteiten van hout in de omgeving en is historisch van aard.

Wat gebeurde er voor de eigenlijke bodemsanering?

Op het terrein worden in opdracht van de vzw AZ Damiaan werken uitgevoerd in het kader van de uitbreiding- en verbouwingswerken aan het ziekenhuis. Gelijktijdig met deze werken worden de ambtshalve bodemsaneringswerken in opdracht van de OVAM uitgevoerd.

In opdracht van de OVAM werd in 2007 een partieel bodemsaneringsproject uitgevoerd.

Gelijktijdig met deze werken worden de ambtshalve bodemsaneringswerken in opdracht van de OVAM uitgevoerd. De vzw AZ Damiaan realiseert de bouwput voor de uitbreiding en verbouwing van het ziekenhuis en gelijktijdig realiseert de OVAM de bodemsanering.

Voor het uitschrijven van de aanbestedingsopdrachten werden de werken van beide partijen op elkaar afgestemd zodat de samenwerking tussen de OVAM en het AZ Damiaan leidt tot een sluitend geheel en een efficiënte uitvoering op het terrein.

  Overzicht werf

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De werken die in opdracht van de OVAM worden uitgevoerd, bestaan uit de verwerking van de verontreinigde grond die bij de graafwerken vrijkomt en waarvan de concentraties hoger liggen dan de risicogebaseerde norm. De OVAM staat ook in voor het plaatsen en exploiteren van de grondwaterzuiveringsinstallatie en voor het plaatsen van filters om de grondwatersanering te kunnen uitvoeren.

In het kader van de werken van het AZ Damiaan wordt gegraven tot circa 5,5m onder het maaiveld. Voor de ontgraving met betrekking tot de bodemsanering kan gegraven worden tot maximaal 6m onder het maaiveld. In het kader van de gezamenlijke werken werd in totaal ruim 100.000 ton verontreinigde grond ontgraven en verwerkt. De verontreinigde grond wordt deels thermisch gereinigd.
Het transport van de verontreinigde grond naar de grondreinigingsinstallatie gebeurt hoofdzakelijk via schepen.

Een groot gedeelte van de gereinigde grond werd door de aannemers hergebruikt in infrastructuurwerken. Zo is onder meer de verhoging van de middenberm op de E 40 tussen Jabbeke en De Panne met deze grond gebeurd. Op die manier zet de OVAM vuiligheid om in veiligheid.

De werken voor de uitbreiding en verbouwing van het ziekenhuis met de uitgraving van de verontreinigde grond zijn gestart in juni 2008 en liepen tot eind 2009. Daarna volgde een bijkomende grondwatersanering. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de bodemsanering de bouwwerken van het ziekenhuis niet in het gedrang brengen. De bodemsaneringwerken werden in 2012 beëindigd.  De verontreiniging op een aanpalend terrein wordt op latere termijn ook onderzocht.

Welke veiligheidsmaatregelen worden er genomen?

Naast de klassieke persoonlijke beschermingsmaatregelen, zijn er geen bijkomende beveiligingen noodzakelijk.

Kostprijs

4 miljoen EUR

Wie is wie?

- Projectleider OVAM: Inge De Vrieze
- Eigenaar van de site: vzw  A.Z. Damiaan
- Erkend Bodemsaneerdeskundige: Soresma nv
- Aannemer: Aertsen-Aclagro-Sita

Onderzoeksterrein
Oostende A.Z. Damiaan
Contact

Jan Dewilde
015 284 561

ambtshalve@ovam.be