Opbouw van het Vlaams milieu input-outputmodel

Het Vlaamse milieu input-output model bestaat uit drie bouwstenen:

 • Een monetaire input-outputtabel:

  De monetaire input-outputtabel brengt de geldstromen tussen de verschillende economische sectoren en eindgebruikers in kaart. Ze beschrijft op gedetailleerde wijze de goederen- en dienstenstromen van een economische sector naar andere sectoren en naar de eindgebruikers. Hoeveel grondstoffen, goederen, diensten ... kopen sectoren van andere sectoren in Vlaanderen en daarbuiten? En hoeveel grondstoffen, goederen, diensten ... verkopen sectoren aan andere sectoren en aan eindgebruikers in Vlaanderen en daarbuiten? De monetaire input-outputtabel toont met andere woorden hoe de verschillende economische sectoren in Vlaanderen met elkaar verbonden zijn en hoe de Vlaamse economie samenhangt met de rest van België en de wereld.

  Aan de inputzijde komen primaire inputs zoals lonen, winstmarges, subsidies, belastingen ... Daarbij komen uiteraard ook de intermediaire inputs: grondstoffen, goederen, halffabrikaten ... die aangekocht worden bij andere sectoren.

  De outputzijde geeft de bestemming van de output: finale consumptie door de eindgebruiker of intermediaire leveringen die op hun beurt als input dienen voor andere productiesectoren of export naar andere Belgische regio's of het buitenland.
   

 • Extensietabellen met milieugegevens:
  In het model zijn gegevens opgenomen voor 7 verschillende milieuparameters.

 • Extensietabellen met socio-economische informatie.
  In het model zijn aan elke Vlaamse sector gegevens gekoppeld over tewerkstelling.

Deze opbouw zorgt er voor dat met het model verschillende types van analyse kunnen uitgevoerd worden.

Meer informatie over analysemogelijkheden van het Vlaams milieu input-outputmodel