Openbare verkoop

Normaal gezien draagt men een te saneren risicogrond pas over als er:

Bij een openbare verkoop is dit moeilijk omdat de verwerver slechts op het laatste moment gekend is. Om tegemoet te komen aan de praktische haalbaarheid van een openbare verkoop, staat de OVAM in het kader van een openbare verkoop uitzonderlijk toe dat de overdracht plaatsvindt vóór er een financiële zekerheid en een verbintenis werd gesteld. Voorwaarde is wel dat de verwerver de verbintenis ondertekent en de financiële zekerheid stelt binnen een termijn van 45 dagen na de openbare verkoop of overdracht.

Meer informatie over deze specifieke procedure vindt u in de 'Handleiding Overdrachten'.

Contact

Financiële zekerheden en verbintenissen
fz@ovam.be

OVAM - Infolijn Bodem
015 284 459
bodem@ovam.be