Opgevulde zandgroeve in Linkebeek

Waar is de woonzone gelegen?

Deze woonzone bestaat uit 3 gronden gelegen aan de Grote Baan 19, 23 en zonder nummer in Linkebeek.

Een plan waarop de locatie werd aangeduid en alle documenten die betrekking hebben tot deze woonzone vindt u bij de publicaties rechts van deze pagina. In het sitebesluit vindt u een lijst van de betrokken percelen.

Welke activiteiten werden er vroeger op de site uitgevoerd?

Op bovenvermelde gronden was er vroeger een zandgroeve aanwezig. Na het beëindigen van de ontginning werd de zandgroeve opgevuld met stortmateriaal. Dit alles gebeurde voor 1950. In 1965 werd het eerste huis op de locatie gebouwd.

Hoe pakt de OVAM deze woonzone aan?

De percelen zijn opgenomen in de site via een besluit van de OVAM dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad op 23 oktober 2014.

Het site-onderzoek werd uitgevoerd in opdracht en op kosten van de OVAM. Het site-onderzoek werd conform verklaard op 9 april 2015.

U vindt het sitebesluit en het conformiteitsattest bij de publicaties rechts van deze pagina.

Algemene uitleg over woonzones vindt u op deze plek.

Wat zijn de resultaten?

Over de volledige locatie is er bodemvreemd materiaal aangetroffen. Lokaal (perceel 35A3) stelden we verhoogde concentraties aan zware metalen vast. Gezien er geen directe contactmogelijkheden zijn met de verhoogde concentraties, vormen deze geen risico en zijn er bijgevolg geen verder maatregelen noodzakelijk.

Hebt u nog vragen?

Hier vindt u nog een antwoord op enkele algemene vragen . U kunt ook de OVAM contacteren.
 

 
Contact

OVAM
Team Klantenbeheer

015 284 458
sites@ovam.be
Dossiernummer: 29510

Bodemsaneringsdeskundige
Grontmij Belgium nv