Opleidingen

Online asbestopleiding voor lokale besturen  

Op 30 november organiseert de OVAM kosteloos een online asbestopleiding voor lokale besturen en bovenlokale overheden. Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Bijvoorbeeld tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in de gebouwen die ze zelf beheren. Gemeenten die lokale bronophalingsprojecten voor burgers organiseren krijgen ook regelmatig vragen van burgers over asbesthoudende toepassingen. 

Als ze asbestmaterialen tegenkomen, is het belangrijk dat lokale besturen:

 • weten hoe ze hiermee moeten omgaan;
 • weten welke maatregelen ze moeten nemen bij eventuele risicovolle situaties;
 • de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

Om lokale besturen hierin te ondersteunen en hen mee op weg te helpen, organiseert de OVAM een kostenloze webinar voor het personeel van lokale besturen en bovenlokale overheden. De opleiding werd samen met een asbestdeskundige ontwikkeld.

Opgelet: de opleiding vervangt niet de verplichte opleiding ‘Eenvoudige handelingen’, die medewerkers jaarlijks moeten volgen als ze bepaalde hechtgebonden asbesttoepassingen willen verwijderen.

De opleiding is voorzien van 10u tot 17u en bestaat uit 3 delen, is enkel bestemd voor lokale besturen en bovenlokale overheden en niet voor privé-personen of ondernemingen. 
Doelgroepen: lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, medisch milieudeskundigen, parkwachters …

Deel 1: asbest herkennen

 • Wat is asbest, wat is de herkomst en wat zijn de belangrijkste eigenschappen
 • Welke zijn de meest voorkomende materialen die asbest kunnen bevatten?
 • Hoe onderscheid ik asbesthoudende platen of leien van niet-asbesthoudende?
 • Hoe onderscheid maken tussen asbesthoudende en niet-asbesthoudende vloerbekleding
 • Kennis rond leidingisolatie (inhomogeen materiaal, verschillende lagen (welke is asbesthoudend?), …)
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?
 • Asbestveilig Vlaanderen 2040

Deel 2: veilig omgaan met asbestmaterialen

 • Welke gezondheidsrisico’s zijn er, wanneer zijn die er en hoe ze te voorkomen;
 • Asbestrisico: weergegeven in de asbestinventaris
  • Is asbestcement (verweerd) altijd een risico? Wat is verwering?
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren? (incl asbestcharter)
 • Welke zijn de verschillende verwijderingsmethoden
 • Wat met beschadigde leidingisolatie, brokstukken van daken, …
 • Hoe kan asbestafval veilig worden afgevoerd?
 • Omzendbrief: veilig asbestcement verpakt laten aanleveren op het recyclagepark
 • De organisatie van de ophaling aan huis
 • Asbest mee laten afvoeren door de aannemer: waarop letten?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?

Deel 3: milieutoezicht bij asbestincidenten

 • Wat moet ik doen bij een asbestbrand, ontmossen of bij een ander asbestincident? (obv leidraden OVAM)
 • Hoe kan ik veilig monsternames uitvoeren? Hoe en waar kan ik deze laten analyseren?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren?
 • Raamcontract OVAM voor deskundige bij lokale incidenten
 • Leidraden handhaving
 • Voorbeeld PV

Praktische info

Na de verschillende delen kan u telkens vragen stellen. 
U krijgt een paar dagen voor de webinar een link toegestuurd voor deelname. 

Schrijf in voor de opleiding.

Inschrijven is mogelijk tot 23 november. 


 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.