Opleidingen voor lokale besturen

De OVAM biedt verschillende opleidingen aan voor lokale besturen. 

Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Dit gebeurt in het kader van hun functie binnen milieuhandhaving, renovatie-advies, wooninspectie, afvalinzameling of gezondheidsadvies. Voldoende basiskennis rond o.a. praktische aspecten zoals het herkennen van asbestmaterialen, het nemen van de juiste maatregelen, de handhavingsmogelijkheden en de belangrijkste geldende regelgeving blijken vaak onontbeerlijk. 

De OVAM ontwikkelde deze opleidingen samen met een asbestdeskundige en zal ze op regelmatige basis organiseren in haar kantoren te Mechelen. Het is ook mogelijk om een opleiding te organiseren op uw eigen werkplek wanneer er meer minimum 20 medewerkers deelnemen aan de opleiding. 

Deze opleidingen vervangen niet de verplichte opleiding “Eenvoudige handelingen” die werknemers die professioneel handelingen uitvoeren met asbest ingevolge de Federale arbeidswetgeving jaarlijks moeten volgen. 

 


 

Opleiding "asbest in en om het huis" - 1 dag

Voor wie? 

De 1-daagse opleiding "asbest in en om het huis" richt zich ondermeer tot lokale toezichthouders, milieu-ambtenaren, medewerkers van woonwinkels- renovatieloketten- woonkantoren, medisch milieukundigen, wooninspecteurs, enz. 

Inhoud

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land mag dan al wel sinds 1998 en 2001 verboden zijn, toch zijn er in Vlaanderen nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen aanwezig in en rondom onze woningen, scholen,  kantoren, … of als nutsleidingen. Asbestmaterialen herkennen is niet altijd eenvoudig, er zijn meer dan 3500 verschillende toepassingen. De verschillende gewestelijke dan wel federale regelgevingen en bevoegdheden maken het er niet eenvoudiger op. 

De opleiding “Asbest-in-en-om-het-huis” belicht volgende aspecten: 

 • Hoe herken ik asbesthoudende van niet-asbesthoudende platen of leien? 

 • In welke materialen is asbest allemaal verwerkt? 

 • Wat moet ik doen en adviseren als er een asbestbrand is geweest? Info bij leidraad 'asbestbranden'. 

 • Wanneer is een asbestinventaris verplicht en wanneer kan beroep gedaan worden op de federale arbeidsinspectie? 

 • Asbest verwijderen; wie mag wat doen en hoe moet dit veilig gebeuren? 

 • Waarheen met asbestafval en wat gebeurt er met het asbestafval? 

 • Wat te doen bij een klacht over het ontmossen van een asbestdak of het onzorgvuldig slopen? Info bij leidraad 'handhaving bij asbestincidenten'. 

 • Wat moet er gebeuren indien asbest wordt aangetroffen bij graafwerken? 

 • Naar welke websites kan ik doorverwijzen voor verdere info? 

 • Welke richting gaat het asbestafbouwplan uit? 

 

Opleiding "omgaan met asbesthoudend(e) materialen/afval" - 1/2 dag

Voor wie? 

De halve dag opleiding "Omgaan met asbesthoudend(e) materialen/afval" is meer praktisch van aard en is bedoeld voor werknemers met een technisch profiel die op terrein of in bv. recyclageparken asbest willen herkennen. 

Inhoud

Tijdens deze opleiding die georganiseerd wordt voor meer technische profielen bekijken we praktisch hoe asbest(afval)-herkend wordt. Aan de hand van voorbeelden worden: 

 • de meest voorkomende asbesthoudende materialen geïllustreerd en worden tips gegeven hoe asbesthoudend materiaal (of fragmenten van) te herkennen is; 

 • vermeld welke gezondheidsrisico's kunnen optreden blij blootstelling aan asbest en welke handelingen en persoonlijke beschermingsmiddelen deze risico's kunnen beperken; 

 • vermeld welke werkmethoden men dient toe te passen in verschillende werkomstandigheden; 

 • waar men terecht kan voor afvoer/verwijdering/ophaling van asbesthoudend materiaal en hoe het materiaal verpakt dient te worden. 

 

Praktische info 

 

in de kantoren van de OVAM

De opleidingen gaan - bij het bereiken van minimum 20 deelnemers - door in de gebouwen van de OVAM, Stationsstraat 110 te Mechelen. 

Indien het minimale inschijvingsaantal een week voor de opleidingsdatum niet gehaald is, zullen de ingeschrevenen gecontacteerd worden met de vraag welke nieuwe opleidingsdatum mogelijk is.  De OVAM is  eenvoudig bereikbaar met zowel openbaar vervoer als de wagen. 

Dagopleiding
 • tijdstip: van 9u tot 17u
 • Broodjesmaaltijd wordt ter plaatse voorzien.
 • Kostprijs: 50 euro (broodjesmaaltijd en naslagwerk)
De halve dagopleiding
 • tijdstip: van 9u tot 12.30
 • zonder maaltijd
 • kostprijs: 20 euro

Op het einde van de opleiding ontvangt iedere deelnemer een officieel opleidingsattest. 

In uw eigen kantoren

Bent u wel geïnteresseerd in de opleiding, maar geraakt u moeilijk tot in Mechelen of hebt u een groep van minimum 20 collega's die de opleiding op een door jullie voorziene locatie wenst te volgen? Laat uw gegevens dan achter via dit formulier

Online

Omwille van de corona-crisis organiseert de OVAM ook online een asbestopleiding voor lokale besturen en bovenlokale overheden. Deze is kosteloos. U krijgt een paar dagen voor de webinar een link toegestuurd voor deelname. Na de verschillende delen kan u telkens vragen stellen.  

Attest

Na het volgen van de opleiding ontvangt u van de OVAM een factuur die binnen de voorziene termijn betaald moet worden. 

 

Hoe kan ik mij inschrijven? 

Momenteel zijn er geen opleidingen gepland, waarvoor u zich kan inschrijven. 

Eventuele verdere vragen kan u via het online contactformulier aan ons bezorgen. 

 

 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.