Oppompen en behandelen van verontreinigd grondwater

"Pump & Treat" ofwel "oppompen en behandelen (van verontreinigd grondwater)" is één van de bekendste en meest gebruikte technieken om grondwaterverontreinigingen te saneren. Ook in Vlaanderen wordt de techniek al jaren toegepast, meestal als onderdeel van saneringen waarbij eerst de bron van de verontreiniging in de grond door ontgraving wordt verwijderd en er vervolgens nog enige tijd wordt "nagepompt" om de restjes uit het grondwater te verwijderen.

Code van goede praktijk - Pump & Treat, deel 1 - grondwateronttrekkingsaspecten

Code van goede praktijk - Pump & Treat, deel 2 - bovengrondse grondwaternabehandeling

Dit rapport geeft in eerste instantie een algemene beschrijving van deze techniek en mogelijke aandachtspunten. Daarnaast streeft het naar een gedragen gemeenschappelijke  nomenclatuur (zoals "puur product", "drijflaag", "retentiezone", "residuele zone", "retardatiezone", "pompproef", "putproef", "vuilvracht" ...).

Deel I geeft een beschrijving van de grondwateronttrekkingsaspecten.

Deel II omvat de beschrijving van de zuiveringstechnieken die kunnen worden gehanteerd om het opgepompte grondwater te zuiveren, alvorens het te lozen of te reïnfiltreren.

Ook geeft het rapport algemene richtlijnen voor monitoring.